Rapporter & Policys

Vi på Islamic Relief vill vara så transparenta som möjligt med vår organisation, vart pengarna går, och vilka policies vi följer.

Årsrapporter

Här kan du läsa de årsrapporter som speglar Islamic Relief Sveriges arbete de senaste åren.

Effektrapporter

Vilken effekt får våra insatser? Det kan du läsa om i effektrapporterna, som vi skriver eftersom Islamic Relief är medlem i Giva Sverige – tidigare Frii, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande, där bland andra Sveriges största insamlingsorganisationer ingår. Giva Sverige ger ut märkningen Tryggt givande, som innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.