Kränkningar & oegentligheter

Islamic Relief Sverige har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policys och riktlinjer.
FR6A4559 scaled

Rapportera kränkningar eller oegentligheter

Islamic Relief ska vara en säker och trygg plats, både för medarbetare och för de människor som vi arbetar för. Därför har vi en visselblåsartjänst, en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policys och riktlinjer. Vi uppmanar medarbetare, samarbetspartners, och allmänheten att anmäla misstanke om brott mot våra policys för safeguarding, anti-korruption och oegentligheter (se nedan). I enlighet med en av våra fem värderingar, Ansvar (Amana), arbetar vi för att säkra att varje misstanke om oegentligheter eller kränkningar utreds utan risk för repressalier.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.