Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en Policy mot oegentligheter.

Syftet med denna policy är att tydliggöra vad som gäller vid misstankar om oegentligheter (se definition nedan) samt minimera skadan för IR Sverige om oegentligheter skulle uppstå. Tydliga rutiner är viktigt för att minimera riskerna för oegentligheter. Därför har IR Sverige tagit fram denna policy som reglerar hur misstänkta oegentligheter ska rapporteras och hanteras.

Definition av oegentligheter

Olagliga handlingar som strider mot IR Sveriges styrande dokument (uppförandekod och etiska riktlinjer) handlingar som riskerar att skada IR Sveriges ekonomi, verksamhet, varumärke, förtroende eller personal.

Hur anmälan om oegentligheter går till

Den som anmäler misstankar om oegentligheter måste ha rimliga grunder för det. Anklagelser som medvetet är felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder. Alla oegentligheter skall rapporteras till generalsekreterare, närmaste chef eller HR. Rapporten ska undersökas omgående, och skulle ärendet vara berättigat skall nödvändiga åtgärder vidtas. Skulle däremot misstankarna gälla generalsekreterare eller andra chefer, skall rapporten skickas till styrelseordförande. Skulle misstankarna gälla styrelseordförande så skall man vända sig till både föreningsrevisor och den auktoriserade revisorn. På hemsidan finns ett formulär där man anonymt kan göra en anmälan.

Anonyma anmälningar

IR Sverige arbetar kontinuerligt och förebyggande för att motverka korruption genom intern och extern kontroll. IR Sverige accepterar inte missbruk av de bidrag vi har fått i förtroende från samhället. Interna och externa intressenter, inklusive medarbetare, som misstänker att korruption förekommer i organisationen skall slå larm enligt följande.

Ladda ner vår Policy mot oegentligheter här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.