Vår historia

Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Hjälp till behövande i världen och i Sverige

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som en del av Islamic Relief Worldwide. Vi vill lindra mänskligt lidande och ge utsatta och fattiga människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv, samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. Vårt arbete grundar sig på Islams värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning.

Vårt internationella arbete omfattar insatser i akuta situationer till följd av krig, konflikter och klimatkatastrofer, långsiktiga utvecklingsprojekt samt fadderprogram där barn får tillgång till utbildning och hälsoinsatser. Genom oss kan muslimer donera zakat och qurbani. Islamic Relief ser till att donationerna når fram till dem som behöver det mest.

I Sverige bedriver vi olika insatser för asylsökande och nyanlända, exempelvis samhällsinformation och akuta insatser för människor i kris.

Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.