Loading...
//Historia
Historia2017-03-21T14:14:34+00:00

Islamic Relief Sverige (IR Sverige) grundades 1992, som en del av det internationella Islamic Relief World Wide (IRW) med visionen om att bidra till en bättre värld, en värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Inspirerad av islamiska värderingar (Uppriktighet »Ikhlas«, Professionalitet »Ihsan«, Social rättvisa »Adl«, Barmhärtighet »Rahma« och Trovärdighet »Amana«) vill Islamic Relief (IR) vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. IR vill hjälpa människor som drabbats av fattigdom eller katastrofer att få verktyg till en värdig och självständig utveckling.

IRW är en internationell ideell organisation (INGO) som strävar efter att främja ekonomisk och social utveckling. Detta uppnås genom att vi samarbetar med det lokala samhället genom humanitära insatser och utvecklingsinsatser. Våra huvudprogram omfattar långsiktiga utvecklingsinsatser, nödbistånd, stöd för föräldralösa barn, Zakat och Qurbani. IRW är medlem i FN:s ekonomiska och sociala råd och undertecknare av ”the Code of Conduct” för det internationella Röda Korset och Röda halvmånenrörelsen. IR Sverige är även medlem i Forum Syd, Forum och FRII. 2013 beslutade Sida att ingå strategiskt partnerskap med IR Sverige vilket innebär att det humanitära arbetet kommer att bli mer långsiktigt och effektivt.

IRW arbetar i dag i över 40 länder i Afrika, Nordamerika, Asien, Australien och Europa. De lokala kontoren är tillsammans med våra samarbetspartner kontinuerligt verksamma inom olika humanitära insatser och utvecklingsinsatser. Detta ger människor i nöd bland annat tillgång till vatten, försörjning, utbildning, hälsovård, katastrofhjälp.

Våra lokala kontor arbetar tillsammans med vårt internationella ”Emergency team” med att hantera humanitära kriser i flera länder. IRW har ett stort kontaktnät och det är tack vare samverkan med våra samarbetspartner, lokala organisationer och volontärer som vi kan förbättra livsvillkoren för de behövande.