Kränkningar &
oegentligheter

Islamic Relief Sverige har en visselblåsartjänst. Det är en kanal för att slå larm om avvikelser från våra policys och riktlinjer.
FR6A4559 scaled

Rapportera Kränkningar & Oegentligheter

Syftet är i enlighet med våra värderingar; ansvar (amana) att rapportera misstanke om oegentligheter och kränkningar utan risk för repressalier och att säkerställa en säker utredningsprocess. Vi vill uppmuntra medarbetare , samarbetspartner, och allmänheten att vid misstanke anmäla misstanke om brott mot vår policys. (Safeguarding, Anti-korruption, & oegentligheter).

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.