Fadderskap

Genom Islamic Relief får över 80 000 barn världen över en fadder. Fadderprogrammet syftar till att minska barnfattigdomen genom fokus på barnens behov: hälsovård, utbildning, social välfärd och skydd.

Så fungerar det att bli fadder

1. Fyll i formulär

Påbörja din ansökan idag! När du fyllt i formuläret och signerat med ditt Bank ID skickas en bekräftelse till mejlen du uppgett.

2. Välkommen!

Du påbörjar nu en viktig resa! Inom en månad får du ett välkomstmejl med information om programmet och barnet som du kommer att stötta.

3. Kontakt

Har du frågor eller funderingar som du inte tycker besvaras på Frågor & Svar? Kontakta oss på givarservice@islamic-relief.se

4. Engagera dig

Känner du att du vill dela denna resa med nära och kära? Uppmana familj och vänner att också blir faddrar.

Du har också möjlighet att skicka extragåvor till ditt fadderbarn vid högtider.

Förändra liv med ditt fadderskap

Att förlora en eller båda föräldrarna är traumatiskt för alla barn i alla situationer. I länder där krig, svält och fattigdom är en del av vardagen kämpar miljontals föräldralösa barn för sin överlevnad.

De saknar ofta daglig försörjning och många går inte i skolan, eller saknar nödvändiga hälso- och sjukvårdsinsatser.

Ditt bidrag ger barnet en möjlighet till ett bättre liv. Ofta är du den enda tryggheten och den enda säkra inkomst som barnets kvarvarande familj har.

Fadderskapet säkerställer att barnet får mat på bordet, nödvändiga hälsoinsatser och en utbildning. Barnen inom fadderprogrammet går i högre grad ut skolan och många får ett yrke och blir bättre rustade för livet än vad de hade blivit utan fadder.

De blir på så sätt en tillgång för sitt samhälle, och fadderprogrammet påverkar hela lokalsamhället i positiv riktning.

Tänk att få vara en del av något så viktigt!

RS126457 6T0A4547 scaled

Frågor & svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från givare intresserade av fadderskapsprogrammet.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Du bidrar med en fast summa varje månad, som tar hänsyn till lokala variationer. Summan kan gå till kostnader för bostad, mat, utbildning, hälsokontroller med mera.

Vi har fadderbarn i följande länder:

450 kr/mån: Bosnien, Jordanien, Kosovo, Libanon, Palestina, Syrien

400 kr/mån: Albanien, Indonesien, Kenya, Niger, Pakistan

350 kr/mån: Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Indien, Jemen, Mali, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Tjetjenien, Malawi

Vanligtvis skickar vi bara årsrapporter, i fadderapporten från Islamic Relief lokala kontor finns lite bilder och beskrivning av barnets situation. Islamic Relief sponsrar mer än 72 000 fadderbarn så fadderrapporter medför stora administrativa kostnader. Vi kan ändå kontakta landskontoret för en extra uppdatering om det så önskas.
Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år. Därefter kan det lokala kontoret avbryta sponsringen eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under en viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då tills utbildningen är klar.

Islamic Relief har förståelse för att förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn.

Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig.

Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.

Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare eller kvarvarande förälder. Barnen besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief-kontoret för att säkerställa att pengarna kommer barnet till del.

Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas. Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i, men målsättningen är att förbättringar som gynnar barnet ska göras kontinuerligt. Islamic Relief kan exempelvis bistå med insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.