FLB omsl desktop
FLB omsl mobil

Det här kan du räkna med när du blir Fadder

1. Fyll i formulär

Påbörja din ansökan idag! När du fyllt i formuläret och signerat med ditt Bank ID skickas en bekräftelse till mejlen du uppgett.

2. Välkommen!

Du påbörjar nu en viktig resa! Inom en månad får du ett välkomstmejl med information om programmet och barnet som du kommer att stötta. 

3. Kontakt

Har du frågor eller funderingar som du inte tycker besvaras på Frågor & Svar? Kontakta oss på givarservice@islamic-relief.se

4. Engagera dig

Känner du att du vill dela denna resa med nära och kära? Uppmana familj och vänner att också blir faddrar.

Du har också möjlighet att skicka extragåvor till ditt fadderbarn vid högtider.

Förändra liv med ditt fadderskap för 750 kr i månaden

Att förlora en eller båda föräldrarna utgör en traumatisk upplevelse för barn, oavsett den specifika situationen. I länder där krig, kriser, svält och fattigdom präglar vardagen, står miljontals föräldralösa barn inför överväldigande utmaningar och har satt på sig bördan av vuxenansvar. De ställs inför svåra frågor som:

  • Var kommer min nästa måltid ifrån?
  • Var ska vi bo?
  • Om vi blir sjuka och inte har råd med medicin, kommer vi att överleva?

 

För dessa barn är varje dag en kamp för överlevnad, och de möter dessa utmaningar med en styrka och uthållighet som är svår att föreställa sig. Deras vardag präglas av osäkerhet och frågor som går långt bortom det som många av oss kan föreställa oss. Trots dessa svåra omständigheter är det viktigt att lyfta fram deras mod och ihärdighet samt att skapa medvetenhet kring behovet av stöd och resurser för att hjälpa dessa barn att bygga en bättre framtid.

Berövade sin utbildning, hälsovård och säkra platser att leka och växa på, är föräldralösa barn otroligt sårbara och går en dyster framtid till mötes. De behöver vård och stöd – och det är där du som givare kommer in!
Med ditt stöd kan du hjälpa oss förändra livet för utsatta barn runt om i världen.

Fadderskapet säkerställer att barnet får mat på bordet, nödvändiga hälsoinsatser och en utbildning. Barnen inom fadderprogrammet går i högre grad ut skolan och många får ett yrke och blir bättre rustade för livet än vad de hade blivit utan fadder. De blir på så sätt en tillgång för sitt samhälle, och fadderprogrammet påverkar hela lokalsamhället i positiv riktning.

 

Tänk att få vara en del av något så viktigt!

Varför valde vi att höja priset?

Inflationen och den kraftiga ökningen av levnadskostnaderna har haft en betydande påverkan på familjerna, vilket gör det utmanande för dem att tillgodose sina grundläggande behov. Efter kontinuerliga samråd med våra kollegor på plats och nära kommunikation med de familjer som får stöd, har vi tydligt identifierat behovet av en prisökning.

Tidigare priser täcker inte längre de ökande behoven hos de barn vi stöder. Dessa barn kämpar nu mer än någonsin för mat, hälsa och utbildning. För att vårt program ska göra verklig skillnad behöver det ekonomiska stödet öka.

Har du inte möjligheten att sponsra ett barn?

För endast 350 kr i månaden kan du stödja barn i behov genom Fadderfonden.

Fadderfonden ger dig möjlighet att stödja flera utsatta barn och deras familjer. Donationer samlas in för att bidra till medicinsk hjälp, utbildning, boende och specifika projekt för barn i behov.

Vår prioritet är att se till att barnen får de bästa möjliga förutsättningarna, så att de får chansen att utvecklas och bryta fattigdomscykeln.

Fadderfonden är ett utmärkt och meningsfullt sätt att fortsätta stödja barn i behov genom Islamic Relief.

RS188792 IMG 0078

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.