Sociala medier

På våra sociala medier synliggör vi vår verksamhet dagligen

Den mer allvarliga och återkommande #torkan försvårar pastoralisternas redan utsatta situation. ...När fler människor konkurrerar om färre djur och mindre vatten, ökar konflikterna mellan de olika pastorala samhällena. #hungerkrisen #fightfamine #endhunger #afrikashorn

NÄR DJUREN DÖR AV TÖRST, VET MAN ATT DET ÄR ILLA FÖR MÄNNISKORNA!!

Torkan på ...Afrikas horn har slagit otroligt hårt mot boskapen, med miljoner djur som har dött. #hungerkrisen #fightfamine #endhunger #afrikashorn

Den pågående hungerkrisen på Afrikas horn hotar mer än 1️⃣5️⃣0️⃣ miljoner ...människor är ett bevis på att svensk bistånd är mer aktuellt mer än någonsin.🚨Rädda svensk bistånd. 🙏

Skriv under uppropet! https://lnkd.in/ekG9FdkR
#räddabiståndet #biståndgörskillnad #biståndräddarliv

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.