Integritetspolicy

Alla som tar kontakt med Islamic Relief Sverige (IR Sverige) ska känna sig trygga att vi hanterar personuppgifter på ett korrekt sätt. IR Sverige följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR vilket säkerställer att vi respekterar varje individs integritet och rättighet att själva ha kontroll över sina personuppgifter. I denna policy vill vi tydliggöra vilka uppgifter vi samlar in och varför de samlas in. Utöver detta ska det även vara tydligt hur man kommer i kontakt med oss gällande sina personuppgifter.

Allmänt

Denna policy gäller alla sammanhang, dvs när du besöker vår hemsida för att använda våra tjänster, när du tar kontakt med oss via sociala medier, e-post, telefon eller post eller andra sätt man lämnar sina uppgifter till oss. Detta gäller oavsett om man kommer i kontakt med oss som givare, volontär, samarbetspartner, medlemsorganisation eller anställd.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som vi samlar in får vi från de som tar kontakt med oss. Ibland använder vi exempelvis personnummer eller annan uppgift för att uppdatera dina personuppgifter. Anledning till detta är för att rätt person ska få rätt utskick skickad till sig. Om vi skulle få dina personuppgifter från någon annan så meddelar vi detta vid första kontakten med dig. Uppgifter som samlas in är följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Adress
 • Mobil- och hemnummer
 • E-post
 • Gåvohistorik

De personuppgifter som registreras hos IR Sverige beror helt på av vilken anledning som man har kontaktat oss. IR Sverige registrerar personuppgifter i samband med:

 • När man registrerar sig som månadsgivare
 • När man registrerar sig som fadder
 • När man startar en insamling
 • När man tar del av vår verksamhet, projekt, seminarier, kurser.
 • När man fyller i formuläret på vår hemsida
 • När man donerar via, SMS, Swish, hemsida, gåvomat, postgiro/bankgiro eller andra kanaler
 • Om man har anmält att man vill ta del av vår marknadsföring
 • Skrivit under namninsamlingar
 • Om du tar kontakt med oss via telefon, e-post, post, hemsida, sociala medier m.m.
 • När man skriver under deltagarlistor, exempelvis för volontärverksamhet, aktiviteter, verksamheter m.m.
 • Om man har förtroendeuppdrag
 • Om man är anställd eller erbjudits praktikplats
 • Om man söker lediga tjänster sparas information om sökandens meriter.

Hur använder IR Sverige uppgifter som samlas in?

IR Sverige sparar uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den service som man har gett samtycke till. Enligt lag kan uppgifter behöva sparas en längre tid. IR Sverige använder personuppgifter för ändamål, som kan variera beroende om det gäller givarservice, marknadsföring, administration och är följande:

 • Ta emot och registrera gåvor.
 • För att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro, eller höjning av autogirobelopp, be om nya eller extra gåvor.
 • Registrera månadsgivare och fadder.
 • Erbjuda god givarservice (korrigera, uppdatera uppgifter, administrera givarnas profiler).
 • För att utveckla och förbättra våra tjänster genomföra marknadsundersökningar, samt analysera och ta fram statistik över användares beteenden och mönster utan att enskilda personer identifieras
 • För att kunna förse våra givare med information och marknadsföring via e-post, SMS, brevutskick, telefon med mera. Man ska som givare när som helst kunna tacka nej till marknadsföring.
 • Om du tar kontakt med oss (e-post, telefon) används personuppgifter för att kunna upprätthålla kontakten.
 • När du deltar i vår verksamhet, eller du som kommer i kontakt med IR Sverige på grund av din yrkesroll (exempelvis event, kampanjer, förtroendeuppdrag med mera) kommer personuppgifter att användas för att kunna genomföra verksamheten, underteckna protokoll, mötesanteckningar, referens på fakturor eller liknande.
 • Som anställd på hos IR Sverige kommer dina personuppgifter att användas för löne- och personaladministration.
 • Om du söker anställning hos IR Sverige kommer dina personuppgifter användas för att säkerställa om du är den som söker.

Uppgifter som lämnas ut

IR Sverige kommer inte sälja de uppgifter som samlas in till tredje part. Dock kommer IR Sverige dela med sig av information som behandlar information för att förbättra servicen och utveckla vår verksamhet. Det kan handla om distribution, analys, genomförande av event/projekt med mera. IR Sverige kan också komma att lämna ut uppgifter till företag som behandlar personuppgifter för IR Sverige räkning som exempelvis IT-leverantörer eller andra samarbetspartner. Uppgifter kan även lämnas ut vid nödvändiga fall för att:

 • Tillmötesgå lagar, förordningar, juridiska processer.
 • Tillvarata IR Sveriges rättsliga intressen.
 • Upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
IR Sverige eftersträvar alltid att spara uppgifter inom EU/EES, dock kan personuppgifter i vissa fall behandlas i länder utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. IR Sverige vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter hanteras säkert, samt med samma skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES.

Rättslig grund, lagring och gallring

Man ger per automatik tillåtelse för IR Sverige att registrera de uppgifter man lämnat in, samt använda dessa i ändamålens syfte. IR Sverige använder uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke som laglig grund till att spara uppgifter. Ett samtycke kan närsomhelst återkallas genom att ta kontakt med vår dataskyddsansvarig. Vissa uppgifter kommer att sparas en längre tid på grund av lag exempelvis när det gäller bokföringslagen. IR Sverige iakttar alltid hög säkerhet och sekretess vid hantering av personuppgifter.

Koppling mellan ändamål och de rättsliga grunderna:

 

Givar- och medlemsservice   

Uppfyllande av avtal samt berättigat intresse 

Marknadsföring 

Berättigat intresse  

Administration  

Uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse samt samtycke 

Verksamhet, projekt med mera  

Rättslig förpliktelse, berättigat intresse samt samtycke 

Rättigheter och val

Varje person äger rätten att påverka vilka uppgifter som ska sparas. De felaktiga uppgifter som upptäcks kommer att korrigeras, antingen på vårt eller personens initiativ. Man kan närsomhelst få sina uppgifter raderade eller begränsade genom att ta kontakt med vår dataskyddsansvarig. Om man anser att behandlingen och skyddet av personuppgifter inte respekteras är man välkommen att ta kontakt med IR Sverige. Vill man avstå från vår marknadsföring i en viss kanal exempelvis e-post, SMS, gör man det genom att följa instruktionen på marknadsföringskanalen. Vill man avstå från brevutskick ska man kontakta dataskyddsansvarig.

Det finns möjlighet att en gång per år kostnadsfritt få ut ett register på vilka uppgifter som är sparade hos IR Sverige. Detta gör man genom att ta kontakt med dataskyddsansvarig.

Länkar till externa webbplatser

IR Sveriges webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte ägs av IR Sverige. IR Sverige är inte ansvarig för de uppgifter som hanteras på dessa webbplatser.

Användning av Cookies

För att förbättra vår webbplats använder IR Sverige cookies för att samla in information om hur webbplatsen används.

Förändringar av integritetspolicy

Förändringar eller uppdateringar av integritetspolicy godkänns av styrelsen. Denna policy ska vara publicerad på IR Sveriges webbplats, med de senaste uppdateringar.

Har du frågor?

Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta ansvarig för dataskyddslagen på:

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.