Engångsgåvor

Vill du skänka en allmän gåva, donera zakat eller gottgöra för ett brutet löfte? Här kan du hitta våra engångsgåvor!

Engångsgåvor

Egen insamling

Gåvokort

Bli månadsgivare

Öka månadsgåva

Bli fadder

Kategori

Sadaqa/Allmän gåva

Ordet sadaka är arabiska och syftar på frivilliga, välgörande handlingar som utförs gentemot en annan person eller omgivning. Handlingen kan vara att donera en gåva, uttrycka kärlek eller visa medkänsla.

Fidya/Kaffara

Fidya är det du betalar om du på grund av exempelvis sjukdom, graviditet eller amning inte kan fasta. Denna donation går till att förse behövande med mat.

Kaffara är ett belopp som betalas när man utan giltigt skäl avstått från eller avsiktligen brutit fastan under ramadan.

Ramadan

Förra året fick Islamic Relief Sverige in elva miljoner kronor under ramadan, vilket motsvarade en tredjedel av hela årets insamling. Det gjorde att vi kunde nå 934 549 människor i 31 länder.

Qurbani

Köttet vi tillgodoser är anpassat till lokala matkulturer och kommer från djur som levt ett värdigt liv – en central del av våra värderingar rahma (medmänsklighet) och ihsan (fulländning).

Offerdjur

Syftet med offerdjur är att visa tacksamhet för ens välsignelser, dela glädjen med behövande och se till att deras föda får ett näringsrikt tillskott. I offerdjur ingår ändamålen aqiqa, gottgörelse vid brutna löften och tacksamhetsgåva.

Sadaqa Jariya

Våra medarbetare får ofta frågan om man kan donera sadaqa jariya vid en nära anhörigs bortgång. men det fina med denna gåva ligger i att belöningen ackumuleras så länge gåvan bidrar till nytta. Man kan alltså donera sadaqa jariya när som helst.

Katastrof

Islamic Reliefs målsättning är att vara först på plats för att hjälpa de drabbade när en katastrof slår till. När översvämningar, torka eller jordbävningar slår till är vi där och förser människor med mat, vatten, tak över huvudet, läkemedel och hygienartiklar till familjer som har förlorat allt.

Zakat al-mal & kalkylatorn

Zakat har en dubbel nytta – den fyller en viktig funktion för att utradera fattigdom och den renar även inkomster. Zakat beräknas på förmögenhet, som kort sammanfattat innebär dina tillgångar minus dina kortfristiga skulder.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.