Frågor & svar

Här har vi sammanställt frågor och svar relaterade till vår verksamhet och ändamål. Saknar du svar på din fråga mejla givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig!

Kategori

Islamic Relief

Islamic Relief är en organisation som arbetar för att rädda och förändra liv i mer än 40 länder över hela världen. Islamic Relief Worldwide grundades år 1984 som svar på den pågående svältkatastrofen i Afrika.

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som ett partnerkontor till Islamic Relief Worldwide. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Vårt arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning.

Islamic Relief inspireras av islamiska värderingar i vårt arbete, nämligen följande: ansvar, medkänsla, uppriktighet, social rättvisa och fulländning. Läs mer om våra värderingar här

Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Reliefs kamp för en rättvis och hållbar global utveckling sträcker sig till 100 kontor i ett 40-tal länder världen över. Läs mer om detta här

Engångsgåvor

Allmän gåva

Genom att skänka en sadaqa, en allmän gåva bidrar du till säkerställandet av att pengarna används där de gör störst skillnad. Icke öronmärkta gåvor betyder minskade administrativa kostnader och att mer pengar kan gå till våra insatser runt om i världen.

Islamic Relief jobbar alltid för att den största delen av pengarna ska gå till människor i behov. För att detta syfte ska uppfyllas krävs en professionell organisation som kartlägger behov och följer upp insatser och resultat. Läs mer om hur vi använder din gåva här

Vi lever i en värld i ständig förändring och kriser uppstår ofta utan förvarning. Som biståndsorganisation är det vårt jobb att ständigt bevaka omvärlden för att snabbt och effektivt mobilisera våra insatser. Upprustning av kliniker i Sydsudan, installation av vattenledningar i Jemen & humanitär hjälp till flyktingar på genomresa i Bosnien är några insatser vi utför för våra medmänniskor i över 30 länder.

Sadaqa Jariya

Sadaqa jariya är en gåva som gynnar utsatta i detta liv men även dig, dina nära och kära i det nästa. Det är ett islamiskt koncept av ständigt och långsiktigt givande. Det fina med denna sadaqa ligger i att belöningen ackumuleras så länge gåvan bidrar till nytta. Följden kan bli att donationen lever vidare, även när vi själva inte finns kvar.
Under Sadaqa Jariya ingår olika projekt ändamål. Detta innebär att donationerna endast är öronmärkta till Sadaqa Jariya och inte specifika projekt. Projekten bestäms utifrån behov, totalt insamlade medel under året samt utifrån vad Internationella avdelningen har för projekt som lever upp till villkoren/reglerna för Sadaqa Jariya.
Du gör en engångsdonation och väljer Sadaqa jariya. Om du swishar din gåva eller gör en donation via ditt bankkonto skriver du Sadaqa jariya i meddelande.

Ramadan

Zakat al-fitr

Att betala Zakat al-fitr är att ta ansvar för allas rätt att äta sig mätta.

Profeten Mohammed beskrev Zakat al-fitr såhär: För ihop dina händer och skopa upp en handfull med mat, och gör detta fyra gånger. Omräknat till pengar uppskattas Zakat al-fitr till 100 kronor.

Varje vuxen muslim som har mat som överstiger hans eller hennes behov betalar Zakat al-fitr. Det är lika med priset för en måltid 100kr, som ges för varje familjemedlemmars räkning.

Zakat al-Fitr är en speciell välgörenhetsgivande som ges innan Eid al-Fitr-bönen. Om du donerar Zakat al-fitr i förväg genom Islamic Relief distribuerar vi matpaketen i rätt tid bland människor i behov.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din Zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

Summan för Zakat al-fitr ska motsvara den mängd mat som ryms i ett par kupade händer, fyra gånger om. Denna summa har legat på 75 kronor i mer än 10 år, och nu har det blivit dags för en korrigering baserad på inflation, givares ökade köpkraft och höjda matpriser i länder vi är verksamma i.

Zakat al-fitr blir i år 100 kronor per person!

Fidya/kaffara

Både fidya & kaffara går till att förse fattiga människor med mat för dagen. Nedan finner du allmänna frågor och svar. Kontakta din lokala moské om du har frågor om ditt specifika fall!

Fidya är en summa som betalas om man ej kan fasta bland annat på grund av sjukdom, graviditet eller amning.

Ekvation: 75 kronor gånger X antal dagar.

Fidya motsvarar 75 svenska kronor för varje dag du inte fastar. Detta ska räcka till en måltid för någon i behov. Om du inte fastar på hela ramadan, motsvarar fidya alltså 2 250 kronor.

Kaffara är ett belopp som betalas när man utan giltigt skäl avstått från eller avsiktligen brutit fastan under ramadan.

Ekvation: 4500 kronor gånger X antal dagar.

*Grundbeloppet baseras på kostnaden för att mätta 60 utsatta per dag. 75 kronor (riktkostnaden per dag) x 60 personer = 4500SEK/dag

Zakat al-mal

Zakat är en välgörenhetsdonation som muslimer beräknar och betalar varje år 2,5 procent av deras överskottsförmögenhet. Detta inkluderar kontanter, aktier, investeringsegendom, guld eller silver.

Zakat betalas av psykiskt friska, vuxna muslimer vars tillgångar överstiger en viss summa (nisab).

Om din förmögenhet överstiger nisab är du skyldig att betala zakat. Nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld eller 595 gram silver på förfallodagen av din zakatbetalning.

Om din förmögenhet överstiger summan för nisab är du som muslim skyldig att betala zakat. Gränsen för nisab utgår från dagsvärdet av 85 gram guld på förfallodagen av din zakatbetalning.

Exempel: Om priset på 1 gram guld är 500 SEK, så är nisab gränsen 500* 85 gram = 42 500 SEK Om din totala förmögenhet överstiger gränsen för nisab är du skyldig att betala 2.5 % av den i Zakat. Enligt Madhab Hanafi kan man även räkna ut gränsen för nisab baserat dagspriset för silver. Baserat på vilken tolkning man tillämpar kommer gränsen för nisab att skilja sig.

Islamic Relief ser till att dina pengar når de mest behövande oavsett vilken skola du följer. För att du ska bli skyldig att betala zakat krävs det också att din förmögenhet överstiger gränsen för nisab under ett helt hawl (ett muslimskt år: 354 dagar).

354 dagar efter datumet då dina tillgångar når nisab. Värdet av dina tillgångar i slutet av månåret utgör den summa som man beräknar och betalar Zakat för, oavsett värdeförändring som skett under årets gång.

Koranen (kapitel 9, vers 60) anger åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. Islamic Relief fördelar din zakat bland kategorierna fattiga och behövande.

När du använder dig av vår kalkylator får du fram summan av Zakat. Du kan välja att betala via Swish, kort eller bankgiro!

Eidpresent

Tyvärr har inte alla råd att ge sina barn något speciellt denna Eid och vi vet att många föräldrar känner oro över detta. En present kan många gånger förhindra social utsatthet och öka självkänslan hos barn!

Skänk 250 kronor eller ett valfritt belopp så är du med och bidrar till utdelningen av presentkort värt 500 kronor!

Fler än 300 barn kommer att kunna köpa nya kläder inför högtiden!

I år kommer vi se till att din Eidpresent når utsatta barn i Sverige. Vi beräknar att minst 300 barn nås av våra kollegor på Nationella Avdelningen.

*Nationella Avdelningen förser behövande barnfamiljer, kvotflyktingar, nyanlända, asylsökande, socioekonomiskt svaga personer med matpaket, kläder, skor och leksaker året runt.

Offerdjur

Aqiqa

Vid ett barns födelse utförs aqiqah som en del av profeten Muhammed ﷺ sunna (tradition). Aqiqa innebär att man offrar ett boskapsdjur, tex. getter eller får. Det sker vanligtvis den sjunde dagen efter att ett barn föds. Det går även bra att utföra aqiqa vid ett senare tillfälle.

Många människor går dagar och månader utan ordentlig mat. Aqiqa är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i ett par dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott.

Familjen får chansen att delta i firandet av ett nytt liv och dela glädjen med dig i samband med ditt barns födelse. Profeten Muhammad ﷺ utförde för sina respektive barnbarn; Imam al-Hasan och Imam al-Husayn.

Aqiqa-projektet ger möjlighet för de som inte har råd att köpa kött att få ett näringsrikt tillskott. Projektet omfattar distribution av färska köttpaket till de mest utsatta människorna, inklusive kvinnor, barn, äldre och flyktingar. Varje köttpaket som distribueras till en familj innehåller en riklig mängd kött (i genomsnitt 5 kg).

Det finns olika åsikter om huruvida det är en obligatorisk handling eller sunnah mu’akkada (en kontinuerlig tillbedjan som utfördes av profeten Muhammed ﷺ). Majoriteten av lärda anser att det är en sunna mu’akkada.
Enligt islamisk rättslära och profeten Muhammed ﷺ tradition är det inte obligatoriskt att uttala barnets namn. I själva verket rekommenderas att man säger ”Bismillah”, ”Allahu Akbar” under offrandet.

Ett offerdjur kostar 1500 kr.

Islamic Reliefs aqiqa-projekt innefattar getter och får.

Vår målsättning är att kunna utföra aqiqah på Islamic Reliefs samtliga fältkontor. I dagsläget skulle detta innebära stora kostnader, ineffektiv implementering och begränsad nytta för förmånstagarna.

 

Till följd av krig, konflikter, blockader och torka har priserna ökat för offerdjuren.

I år 2024 implementeras projektet i Jemen.

Vi tillhandahåller rått kött till våra förmånstagare så att de kan tillaga det efter sina önskemål och lokal matkultur.

Qurbani/adahi

Varje år offrar muslimer runt om i världen ett djur för att återspegla Abrahams villighet att offra sin son Ismail för Guds skull.

Adahi betyder offer på arabiska och hänvisar till ett djur (kamel, ko, get eller får) som offras till minne av Abrahams uppoffring. I år 2024 kommer Qurbani-programmet genomföras i hela 28 länder. Programmet kommer gynna över 3,3 miljoner människor.

Enligt de flesta lärda är adahi/qurbani antingen obligatoriskt eller stark rekommenderat för varje vuxen muslim som har råd, det vill säga har egendom utöver sina egna behov. Det räcker med en adahi/qurbani från varje hushåll/familj.

Adahi/Qurbani-betalningar får gärna göras så tidigt som möjligt, men man har tid på sig fram till den tredje dagen efter Eid (13:e Dhu’l-Hijjah) före Maghrib. Vi förköper djuren och planerar ett år i förväg. 

Ja, profeten Muhammed (frid vare med honom) utförde själv flera Qurbani för sig själv och vår Ummah. Därför offrar många muslimer flera Qurbani för att efterlikna profetens sätt.

Islamic Relief utför Qurbani & Udhiya under den första dagen av Eid al-Adha (10: e av Dhul Hijjah) och de efterföljande dagarna av Tashriq (11-13. Av Dhul Hijjah).

Islamic Relief köper djuren i förväg, för att garantera att kunna ge de behövande kött under Eid. Vid behov görs modifieringar och extra finansiering överförs till det berörda landet.

Under extrema omständigheter kan det dock finnas undantag på grund av faktorer som det stora antalet Qurbani & Udhiya som måste utföras eller de extrema förhållandena på marken i ett visst land. I dessa fall kan Qurbani-offret göras efter den fjärde dagen av Eid, vilket är en praxis som har godkänts av lärda.

Nej. Det finns olika tolkningar och åsikter bland de lärda. Vi efterfrågar inte namn då det är logistiskt omöjligt att uttala varje namn vid utförandet av Qurbani med hänsyn till det otroligt stora antalet förfrågningar vi hanterar under Qurbani säsongen.

Nej, detta är inte nödvändigt så länge du har gjort avsikten att du ger denna Qurbani å en annans persons vägnar.

Adahi/qurbani utförs genom Islamic Reliefs fältkontor i Asien, Afrika och Europa. Islamic Relief fältkontor köper offerdjuren och distribuerar dessa lokalt.

Internationella humanitära standarder

Under projektdesign och implementeringsprocess följs , internationella humanitära standarder för att säkerställa att projekten är av högsta kvalitet och uppfyller objektiva standarder. Sphere Standards används för att säkerställa att programmet uppfyller bästa praxis som anges inom det humanitära samhället

För att säkerställa att adahi/qurbani distribueras till de mest behövande, uppmuntrar Islamic Relief givarna att ge adahi/qurbani utan att specificera ett enskilt land. Annars är risken att vissa länder får en mycket stor andel av adahi/qurbani medan andra länder, där behovet kan vara större, får en betydligt mindre andel.

Detta varierar från land till land, och anpassas efter tillgång och lämplighet, kvalitet och pris.

Ett urval av get, får, ko eller buffel beroende på lokala marknader sker.

Ja, alla de olika utgifterna såsom kostnader för djuret, transport, lagring, behovsanalys och val av mottagare samt distribution ingår i priset.

Den administrativa avgiften är ca 7 procent. Avgifterna täcker kostnader för transport, förpackning, distribution, personal samt organisatoriska kostnader.

Islamic Relief har utfört adahi/qurbani sedan 1986. Likt våra andra projekt, övervakas och granskas Islamic Relief arbete ständigt. Rapporter som visar vad som hände i varje land produceras varje år.

Nej. Det skulle kosta för mycket att administrera, vilket medför att en mindre andel av resurserna går till de behövande.

Våra kollegor på fält är väldigt upptagna med implementering och distribution av givarnas adahi/qurbani till människor i behov och har tyvärr inte kapacitet att ta hand om gäster.

Islamic Relief bedömer behovet enligt vissa kriterier:

  • Låg inkomst.
  • En ensam kvinna som familjeöverhuvud.
  • Familjer med personer med funktionsvariation.
  • Äldre personer.
  • Barn under fem år.
  • Gravida kvinnor och ammande mödrar.

 

Islamic Relief distribuerar endast ett adahi/qurbani köttpaket till varje familj oavsett familjens storlek.

Islamic Relief har distribuerat adahi/qurbani sedan 1986. Vi ser till att de mest utsatta familjerna prioriteras, att de får bästa möjliga kvalitetskött genom våra strikta djurvalskriterier och att djur transporteras och slaktas på ett humant vis och i enlighet med strikta hygienkrav.

Så långt det är möjligt köper Islamic Relief lokalt producerade produkter för vårt arbete, och priserna varierar därför mellan länder. Att köpa från lokalsamhället gynnar handlare och bönder, såväl som den lokala ekonomin.

Lokalt producerade produkter är oftast det billigaste sättet att utföra din adahi/qurbani och minimerar koldioxidutsläppen. Dina pengar räcker längre med Islamic Relief, eftersom vi i möjligaste mån undviker att lägga pengar på import.

Andra organisationer kan debitera andra priser för att utföra din adahi/qurbani. Detta kan bero på skillnader i leverantörer, projektimplementeringsmetoder och administrationskostnader. Islamic Relief är en av de största globala organisationerna som utför adahi/qurbani. Med 37 års erfarenhet har vi utvecklat en kostnadseffektiv och pålitlig process som resulterar i köttpaket av hög kvalitet.

Här beskrivs våra processer mer detaljerat. 

Din adahi/qurbani är en mycket värdefull gåva som förser en utsatt familj med mat i några dagar och erbjuder dem ett viktigt näringstillskott, men den är i sig en kortsiktig insats. Vi vill hjälpa människor att lyfta sig ut ur fattigdom för gott.

De flesta av de människor som får adahi/qurbani genom Islamic Relief deltar även i något av våra andra projekt, exempelvis utbildning eller hållbar försörjning. Om du också vill vara med och bidra på längre sikt kan du till exempel bli månadsgivare.

Genom vår lokala närvaro känner Islamic Relief redan individerna i samhället och vet vilka som mest behöver din adahi/qurbani. De flesta familjer äter bara kött några gånger om året, men gåvan påminner dem också om att det finns människor runtom i världen som tänker på dem under högtiden.

I vissa områden kan det finnas logistiska problem med att köpa eller distribuera färskt kött. Andra områden har restriktioner för djurtransporter, varför Islamic Relief fryser eller konserverar adahi/qurbani-köttet i ett utvalt antal länder.

Konserverat kött har också många fördelar; exempelvis går inget kött till spillo och konserverna har en hållbarhetstid på fyra år. Eftersom köttet är förkokt, är det klart att äta och kan distribueras i områden där djur inte föds upp, eller i konfliktzoner.

Varje mottagarfamilj får ETT köttpaket. Genomsnittliga familjemedlemmar är 5 personer. Givaren betalar för hela Qurbani som ger upphov till 20-30 köttförpackningar. Detta innebär att en givare får genom sin Qurbani donation möjligheten att stötta 20-30 familjer vilket innebär ca 100-150 individer under den välsignade högtiden.

Vi kan inte genomföra Qurbani för specifika föräldralösa barn; verksamhetens omfattning gör detta exceptionellt svårt. Föräldralösa barn har dock hög prioritet i våra program; därför drar de inte bara nytta av givarens månadsvisa stöd men inkluderas även i andra program under årets gång.

Månadsgivare

Autogirogivande är administrativt kostnadseffektivt vilket innebär i förlängningen att mer av de pengar vi får in går till ändamålet.
Din gåva dras alltid den 26:e varje månad förutsatt att datumet förefaller på en vardag, annars sker dragningen efterföljande vardag. Finns det inga pengar på kontot när dragningen görs uteblir den månadens dragning. 

Saknas det pengar/täckning görs ytterligare två försök påföljande dagar. Finns det inga pengar på kontot uteblir dragningen och månadsgivandet löper på som vanligt efterföljande månad. Islamic Relief drar inte mer pengar kommande månad och kräver ingen återbetalning för den uteblivna månaden.

Om du har missat din månadsbetalning och vill ersätta den så kan du gärna skänka till vårt bankgirokonto: 900-1819.

Kontakta givarservice på  08-5888 6553 eller Givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig snabbt och enkelt. 
Du kan när som helst pausa ditt månadsgivande. Maila oss på Givarservice@islamic-relief.se med ditt personnummer samt när du vill börja ditt autogiro igen. Känner du att du vill förlänga din paus eller starta ditt givande tidigare än planerat så är det bara att kontakta oss igen så fixar vi det. 
Du kan skicka in ditt personnummer samt ditt besked till Givarservice@islamic-relief.se så hjälper vi dig att avsluta ditt autogiro. Du kan också ringa oss på 08-5888 6553.
Skickar du in din ansökan innan den 26e börjar den nya summan gälla från och med samma månad som du gör ansökan. Får vi in ansökan däremot efter den 26e kommer den nya summan börja gälla för kommande månad.

Fadderskap

Du bidrar med 750 kronor i månaden oavsett land

Fadderskapsprogrammet är verksamt i följande länder:

Bosnien, Jordanien, Kosovo, Libanon, Palestina, Syrien, Albanien, Indonesien, Kenya, , Niger, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Etiopien, Jemen, Mali, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Tjetjenien och Malawi.

Summan går till kostnader för bostad, mat, utbildning, hälsokontroller, med mera.

Du får uppgifter med barnets namn, födelsedatum och familjeförhållanden. För att garantera barnets säkerhet och integritet och inte belasta familjen får faddern varken telefonnummer, hemadress eller mejladress till barnet. All kontakt sker via Islamic Relief, i enlighet med vår barnskyddspolicy.

Du får bilder på barnet men dessa får inte spridas i sociala medier eller på andra ställen. Om faddern sprider bilder eller personuppgifter på barnet upphör fadderskapet med omedelbar verkan.

Vanligtvis skickar vi bara årsrapporter, i fadderapporten från Islamic Relief lokala kontor finns lite bilder och beskrivning av barnets situation. Islamic Relief sponsrar över 72 000 fadderbarn så fadderrapporter medför stora administrativa kostnader. Vi kan ändå kontakta landskontoret för en extra uppdatering om det så önskas.

Vanligen sponsrar du ett barn tills barnet fyller 18 år. Därefter kan det lokala kontoret avbryta sponsringen eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under en viss tid på grund av t ex utbildning. Fadderskapet förlängs då tills utbildningen är klar.

Islamic Relief har förståelse för att förändrade omständigheter kan uppkomma och leda till att du inte kan fortsätta med ditt fadderskap, men tänk igenom innan du tar dig an ett fadderbarn. Dessa barn är de mest sårbara av alla, och när du blir fadder har du ansvar för ett av dessa barn, kanske under många år, och du bygger en viss relation till barnet. Barnet vet om att du finns och räknar med dig.

Fadderskap handlar om ett förtroende. Ofta är dina 350-450 kronor mer än det som barnets förmyndare tjänar per månad.

Om du är osäker på om du kan ta ansvar för en längre tids ekonomiska förbindelse, vilket fadderskap är, är det bättre att istället bli månadsgivare eller donera när du har möjlighet. 
Alla sponsrade barn väljs ut av lokala Islamic Relief kontor efter en behovsbedömning, som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhållanden. På så vis säkerställer vi att de mest behövande får sponsring.
Pengarna betalas ut direkt till barnets förmyndare eller kvarvarande förälder. Barnen besöks regelbundet av det lokala Islamic Relief-kontoret för att säkerställa att pengarna kommer barnet till del. Barnen läkarundersöks och boendeförhållandena och sanitetsförhållandena utvärderas. Grundbehoven kan variera beroende på vilket land barnet bor i, men målsättningen är att förbättringar som gynnar barnet ska göras kontinuerligt. Islamic Relief kan exempelvis bistå med insatser i form av hälsokontroller och vaccinationer för både barnet och syskonen samt kläd- eller matpaket och ibland införskaffande av vatten- eller elledningar.
Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre påträffas på den adress som angivits förlorar han eller hon rätten att ha en fadder. Barnets förmyndare måste med andra ord hålla kontakt med Islamic Reliefs lokala kontor. Barnet får inte heller giftas bort, då förloras rätten att ha en fadder. Om barnet börjar arbeta eller om familjens inkomst av andra skäl ökar så mycket att behovet av sponsring inte kvarstår avbryts fadderskapet.
Efter stora naturkatastrofer och mer omfattande strider, bombningar eller dylikt får vi vanligen information från Islamic Relief-kontoret i det drabbade landet om alla fadderbarnen är välbehållna, men ibland kan denna information dröja på grund av de svåra omständigheterna. Om vi måste dra ner eller avsluta verksamheten i krigsdrabbade länder informerar vi faddern om det.

Ja, det kan du, men enligt vår policy sker all kontakt via Islamic Relief landskontoret. Du kan t.ex. skicka brev till ditt fadderbarn genom Islamic Relief Sverige. Vi skannar och skickar brevet per mejl till lokalkontoret i barnets hemland. På detta sätt kan dina hälsningar och brev kommer fram till barnets lokala Islamic Relief kontor samma dag som vi får dem.

Barnen kan svara – eller du kan få bilder och en hälsning, men våra medarbetare kan inte kräva av barnen att de ska svara på breven. Inte heller kan de kräva att få ta bilder. Barnens integritet är viktigt för oss och deras behov kommer i första hand i vårt fadderprogram.

Du kan inte skicka paket till barnet, då postgång är mycket ofta osäker där barnen bor och det kan bli oskäligt dyrt, men du kan göra en extrabetalning vid t ex storhelger eller märkesdagar.
pengargraf

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.