Jordbävning i Türkiye och Syrien

”Byggnaderna skakade, folk skrek efter sina barn (…) Jag såg så många människor under spillrorna!”

Islamic Relief lanserar en global insats som uppgår till 24 miljoner dollar för att leverera akut nödhjälp till befolkningen i Syrien och Türkiye efter dagens dödliga jordbävningar.

Våra kollegor på plats bevittnade de fasansfulla bilderna som kablats ut över hela världen – bilder på människor fångade under spillrorna av kollapsade byggnader och barn separerade från sina familjer. Minst 8 000 människor har hittills bekräftats avlidna och antalet döda samt skadade stiger för varje timme. Hem, sjukhus, skolor, moskéer och annan infrastruktur har alla rämnat till följd av två, kraftiga jordbävningarna med magnituden 7,8 och 7,5 – de värsta som drabbat Türkiye på 20 år och de värsta som drabbat Syrien på över ett århundrade.

I nordvästra Syrien tillhandahåller vi akuta medicinska förnödenheter till sjukhus och kliniker som är överbelastade, samt filtar och tält till människor som nu blivit hemlösa mitt i den iskalla vintern. I sydöstra Türkiye kommer vi att tillhandahålla kontantstöd till överlevande familjer så att de kan möta sina omedelbara behov och köpa mat.

IMG 80487FD404DC 10

 

Drabbade samhällen i nordvästra Syrien är särskilt utsatta efter åratal av krig och humanitära kriser som förstört livsviktig infrastruktur och lämnat miljontals människor i extrem fattigdom.

Mohammed Hamza, chef för Islamic Reliefs kontor i Idlib, nordvästra Syrien, bevittnade förödelsen:

”Klockan var fyra och jag vaknade av att huset skakade. Tegelstenar lossnade från väggen. (…) Min fru skrek och jag skyndade till barnen men visste inte vad vi kunde göra. När vi flydde hemmet såg vi tusentals människor på gatorna med bara kläder på kroppen. Folk skrek efter sina förlorade barn – hela familjer skildes åt och förlorades.”

”Många byggnader totalförstördes och jag såg tiotals människor under spillrorna och folkmassor som försökte dra ut dem. Folk befinner sig fortfarande ute på gatorna – de har inget hem att återvända till och vi är alla rädda för efterskalv.”

”Just nu delar Islamic Relief-teamet ut filtar, lakan och madrasser som vi har i lager – men dessa tar slut idag och vi behöver fler så snart som möjligt. Människor behöver tält, matpaket och filtar. Sjukhus är fyllda till bristningsgränsen av skadade människor, så vi förser dem med medicin och andra förnödenheter.”

Din gåva är en livlina – donera till vår katastroffond idag!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.