Människor som flyr från norra Gaza är instängda, bombade och kämpar för att hitta mat och vatten

Människor som flyr till södra Gaza efter den israeliska ordern att lämna norra Gaza ställs inför alltmer desperata förhållanden i överfulla skyddsrum utan tillgång till mat eller rent vatten.

Tiotusentals människor har flytt söderut sedan Israel i går beordrade civila att lämna norra Gaza. Många fruktar att det fortfarande inte är säkert att fly söderut med rapporter om att många människor dödats av bomber under tiden de flydde söderut, och attackerna fortsätter att drabba centrala och södra Gaza men känner att de inte har något val.

Vi är också mycket oroade över att sjukhusen i norra Gaza har beordrats att evakuera, vilket kommer att riskera livet för tusentals sjuka och skadade människor, inklusive barn. Att uppmana människor att lämna landet befriar inte Israel från sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt att avstå från att skada civila som inte kan eller väljer att inte lämna.

En anställd på Islamic Relief som flydde söderut med sin familj har nu hittat skydd i en släktings hus med 30 andra personer i ett enda hem, medan andra har tagit sin tillflykt till skolor eller var de kan hitta.

 

Medarbetaren, vars namn är hemligt för att skydda sin identitet, säger:

”Det var hundratals människor som gick och bar på sina tillhörigheter. Ingen visste vart de skulle gå eller vad de skulle göra, oavsett vad de kommande timmarna skulle innebära. Det fanns rivna byggnader, bråte överallt på vägarna, enorma kratrar som var cirka 4 meter djupa… det var som i en skräckfilm eller en dystopisk roman där världen hade gått under och bara förstörelse återstod.

Ingen av oss har tillräckligt med mat och vi vet inte heller hur vi kan hitta någon . Befolkningen i den stad där vi är nu (i söder) har fördubblats i antal över en natt medan dess resurser har förblivit desamma.

Vi kämpar för att hitta ordentlig vattenförsörjning och elektricitet. En man i grannskapet berättade för mig att de har skaffat en generator för att pumpa vatten från en närliggande brunn, men att de inte kan hitta något bränsle.”

När fler människor anlände från norr försökte han desperat hitta skydd för andra.

”Jag började ringa alla jag kunde för att kolla om de hade en tom lägenhet, ett garage eller ett förråd som kunde användas som härbärge, men alla sa att de inte hade plats. Andra från norr hade redan anlänt och tagit alla tillgängliga skydd. Till slut hittade vi en förskola i närheten som vi kunde använda som skydd. Den är tom eftersom det är för farligt för barn att gå till skolan just nu.”

Israel har också meddelat att man kommer att stänga av internettjänsterna i Gaza, vilket gör det ännu svårare för civila att ta emot och dela viktig information.

Hundratusentals människor är nu på flykt i Gaza och har ingen säker plats att ta sig till. Islamic Relief fortsätter att uppmana parterna att respektera internationell humanitär rätt, skydda civila från skada och se till att humanitärt bistånd och viktiga förnödenheter kan nå civila. För närvarande är Gaza fortfarande under total blockad, vilket hindrar mer mat, bränsle och medicinska förnödenheter från att komma in. Bränsle är avgörande för att tillhandahålla rent vatten, sjukvård och andra viktiga tjänster.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.