Över 30 miljoner människor i akut nöd i Pakistan  

Det kraftiga monsunregnet som pågått sedan juni har resulterat i kraftiga översvämningar i Pakistan. En tredjedel av landet ligger under vatten. Pakistan upplever den kraftigaste nederbörden på tio år. Islamic Relief finns på plats redo att stödja de som drabbats av översvämningarna.  

RS294500 DSC01475

Över 1 300 människor har omkommit, varav 458 barn. 1 miljon människor har förlorat sina hem och infrastrukturen i flera delar av Pakistan har kollapsat. Mer än 33 miljoner människor – en sjundedel av befolkningen – har drabbats av översvämningarna.  

Situationen är extremt kritisk med mer än 3,5 miljoner hektar av skadade grödor och 800 000 döda boskapsdjur, vilket resulterat i en effektiv utplåning av försörjningen för många familjer. Nu står Pakistans invånare dessutom inför farliga vattenrelaterade sjukdomar till följd av översvämningarna. Effekten av översvämningen kommer sannolikt att märkas långt efter att vattnet dragit sig tillbaka. Islamic Relief räknar med en allvarlig inverkan på människors försörjning och en kraftig ökning av livsmedelsosäkerhet.

Klimatförändringar är en av huvudorsaken till naturkatastrofer som denna. Trots att Pakistan står för mindre än 1 procent av världens koldioxidavtryck, är landet en av de tio länder i världen som drabbats allra värst av klimatförändringarna. Mer än 7 000 glaciärer smälter i den norra regionen av Pakistan och enorma mängder regn har bidragit till att mängden vattennivåer har stigit i floder och dammar vilket resulterat i översvämningar.  

Vad gör Islamic Relief?  

Islamic Relief svarar upp mot krisen genom att distribuera nödhjälp under de kommande dagarna, bland annat med insatser inom livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet och tillfälliga bostäder. Det är vår plikt att stå i solidaritet med våra medmänniskor i Pakistan, stöd vår verksamhet genom att donera här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.