Den bortglömda krisen: Afrikas horn lider av extrem hunger och torka

Just nu pågår en hungerkris på Afrikas horn – 18,4 miljoner människor är drabbade av hunger som är en direkt konsekvens av extremtorkan. I Somalia, Etiopien och Kenya flyr familjer den värsta torkan på 40 år efter fyra uteblivna regnperioder i rad. 

Minst 18,4 miljoner människor är drabbade av akut matbrist och riskerar nu svält och undernäring i Somalia, Etiopien, och Kenya.

Priser på spannmål och basvaror har skjutit i höjden. Vattenkällor sinar och leder till torka och vattenbrist, vilket i sin tur leder till att boskap dör, hundratusentals människor flyr nu sina hem i jakt på mat och vatten. 

Somalia – 90% av landets distrikt har drabbats av extremtorkan

Somalia är särskilt drabbat av den pågående torkan, 7,1 miljoner människor lider av akut matbrist, 90 procent av landets distrikt är direkt drabbade av torkan och 4,3 miljoner människor är i desperat behov av akut hjälp. 

Över 800 000 människor i Somalia är på flykt i landet i ett desperat försök att säkra mat och vatten. Samtidigt ser vi sjukdomsutbrott som ökar på grund av brist på vatten och sanitet.

RS283406 2022 06 23 Bardhere IFTIN IDP Camps photos 28
Islamic Relief tillhandhåller vattentransporter till människor drabbade av den extrema torkan vid Iftin Camp i Bardhere.

Etiopien: 400 000 står inför katastrofal hunger

Cirka 7,2 miljoner människor i Etiopien lider av matbrist. I dag står Etiopien inför en av världens mest extrema hungerkriser. FN uppskattar att det nu finns 13,6 miljoner människor som riskerar svält på Afrikas horn.

Ett av de värst drabbade områdena av extremtorkan är i Oromia-regionen i Etiopien, där 69 000 boskap har dött på grund av torkan. Detta har lett till minskade försörjningsmöjligheter för tiotusentals människor samtidigt som 400 000 människor står inför akut hunger i landet.  

Kenya: En växande kris 

Extremtorkan i nordöstra Kenya har inneburit förödande konsekvenser för människor och boskap. Miljontals människor riskerar nu akut matbrist och hunger på grund av utebliven nederbörd. Över 1.4 miljoner boskapsdjur har dött vilket har lett till utebliven mjölk, matproduktion och i förlängningen även möjlighet till försörjning.  

Lidandet väntas bli värre 

UNHCR rapporterar att extremtorkan drabbar gravida, kvinnor, barn och äldre särskilt hårt. Dessa grupper löper en större risk att utsättas för våld och exploatering. Många tvingas resa långa sträckor i sökandet efter mat och vatten vilket kan innebära en säkerhetsrisk, särskilt för kvinnor och flickor som löper en större risk att utsättas för fysiskt och sexuellt våld. Extremtorkan förvärras även av det politiska läget i Europa som påverka priset på spannmål och basvaror.  

Över 1 091 000 människor har fördrivits på grund av torkan 

RS281978 2022 06 16 New Arrivals In Baidoa photos 1
Nyligen fördrivna människor i Somalia, närmare bestämt i Baidoa Idp-läger.

Vad gör Islamic Relief? 

Islamic Relief arbetar med att öka medvetenheten kring humanitära kriser runt om i världen, inte minst extremtorkan på Afrikas horn som påverkar flera miljoner människor.  

Sedan september 2021 har Islamic Relief bland annat arbetat med insatser inom mat- och livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet, foder och vaccinationer till boskapsdjur samt utdelning av hygienkits. Den närmaste tiden har vi även ambitionen att öka våra insatser inom vattentankar, vattentransporter och kontantutdelning. Dessa insatser kommer att kräva enorma resurser som i dagsläget är underfinansierad.  

Vi arbetar även med att engagera det svensk muslimska civilsamhället i frågor som berör bistånd och utveckling med mål att få fler individer att engagera sig i frågor som berör det globala syd. 

Donera till vår katastroffond här och var med och stötta de hundratusentals människor som riskerar hunger på Afrikas horn.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.