Islamic Relief kräver ett omedelbart slut på det eskalerande våldet mot civila i Gaza

Islamic Relief uppmanar Israel att omedelbart avsluta det eskalerande våldet mot civila samt att åter öppna gränserna så att människor och varor kan ta sig in och ut ur Gaza. 

Gaza0822
Foto: Hosam Salem/ Al Jazeera

Enligt senaste uppgifter från Aljazeera dödades 44 människor i Palestina, varav 16 är barn, och 350 människor skadades till följd av den flygräd som Israel inledde under fredagen den 5e augusti. En vapenvila har nu nåtts, men Islamic Relief varnar för att ytterligare anfall kommer att öka antalet civila offer. Palestinska väpnade grupper har också intensifierat raketbeskjutning mot Israel efter bombningen vilket skadat sju människor i Israel. Islamic Relief fördömer allt våld mot civila. 

– Vi har redan sett barn dödas och hem har blivit svårt skadade under de senaste 24 timmarna. Just nu är civila i Gaza livrädda för vad de närmaste dagarna kommer att innebära. Vi vet från tidigare år att när bombningarna ökar är det framförallt civila som dödas, skadas och tvingas bort från sina hem, säger Muneeb Abu Ghazaleh, chef för Islamic Relief i Gaza.

 Islamic Relief kräver full respekt för internationell humanitär rätt, inklusive principerna om distinktion, försiktighet och proportionalitet. Civila och civil infrastruktur får aldrig bli föremål för extremt och oproportionerligt våld. 

– Förutom bombningarna har Israel de senaste dagarna stängt de två gränsövergångarna in och ut ur Gaza och stoppat leveranser av bränsle som behövs för att hålla sjukhus, vattensystem och elförsörjning igång. Nu står vi inför 20 timmars strömavbrott per dygn och livsviktiga offentliga tjänster riskerar att läggas ner. Det är viktigt att det internationella samfundet sätter press på Israel att omedelbart upphöra med bombningarna och att öppna gränsövergångarna igen, säger Muneeb Abu Ghazaleh. 

Den senaste eskaleringen för 14 månader sedan ledde till en vapenvila i maj 2021. Det så kallade elvadagarskriget mellan Israel och Hamas dödade minst 230 människor i Palestina, inklusive 65 barn, och skadade mer än 1 700. Mer än 14 000 palestinska hem skadades eller totalförstördes. I Israel dödades 10 människor. Vapenvilan medförde ett tillfälligt lugn men ingenting gjordes för att ta itu med grundorsakerna till krisen och med de orättvisor och ojämlikheter som finns i hjärtat av den pågående israeliska ockupationen av Palestina. Islamic Relief kräver ett slut på den israeliska ockupationen, och blockaden av Gaza som åtföljer den, och uppmanar en långsiktig lösning som är förankrad i internationell lag och rättvisa. 

Situationen i Gaza är fruktansvärd. Den 15-åriga israeliska blockaden isolerar människor i Gaza från andra palestinier och från resten av världen. Den innebär strikta restriktioner för människors och varors rörlighet – förhindrar familjer från att träffa varandra, förlamar viktiga tjänster och skär av marknader. Det har förvandlat Gazas en gång så livliga ekonomi till ett område där 80 procent av människorna nu måste förlita sig på bistånd, där många barn går och lägger sig hungriga om natten. Arbetslösheten bland ungdomar i Gazaremsan är en av de högsta i världen.  

Islamic Relief har arbetat i Palestina sedan 1997. Under 2021 har vi stöttat över 400 000 människor i Gaza med nödvändig medicinsk vård, utbildningsinsatser och yrkesutbildningar för att stödja arbetslösa ungdomar i Gaza. Läs mer här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.