Palestina

Politisk instabilitet och ständigt uppblossande konflikter hämmar den ekonomiska utvecklingen i Palestina och låser fast människor i fattigdom. Islamic Relief arbetar bland annat med sjukvårdsinsatser och att skapa inkomstkällor för befolkningen.

Mer än var fjärde person som bor på de palestinska territorierna lever under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten är över 24 procent – mer än en miljon människor är utan arbete. Hundratusentals människor kämpar för att överleva.

Bristen på vatten och elektricitet skapar stora svårigheter, både för människors möjligheter till försörjning och för deras hälsa. På grund av Gazas otillräckliga avloppssystem spolas dagligen orenat avloppsvatten ut i Medelhavet.

Människor i Palestina lever under mycket svåra villkor. Här är några siffror:

  • 2 miljoner palestinska flyktingar lever på Västbanken och i Gaza. (UNRWA)
  • 1,45 miljoner människor riskerar enligt UN OCHA att smittas av vattenburna sjukdomar.
  • Gaza har den högsta arbetslösheten i världen: 43 procent. (Världsbanken).
  • 80 procent av invånarna i Gaza är beroende av humanitär hjälp.

Ditt bidrag gör skillnad. Donera nu och läs mer om våra insatser här nedan.

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till de palestinska territorierna sedan 1994. Vi har delat ut mat och medicinsk utrustning och förmedlat faddrar åt föräldralösa barn, eller barn som saknar en förälder. Vi har också startat utbildningscenter, omvårdnadsprogram för traumatiserade barn och en skola för döva.

Islamic Relief finns på plats i Gaza och fokuserar bland annat på att förse hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler med medicinsk utrustning och att ge unga människor anställningar.

För en stärkt framtidstro i Gaza

Islamic Relief arbetar sedan flera år tillbaka med att förse nyexaminerade studenter med tillfälliga anställningar. Under projektåret 2018-2019 anställdes 480 unga under fem månader var i lokala organisationer som arbetar med exempelvis utbildning. Ytterligare 535 personer anställs under projektåret 2019-2020 enligt samma koncept. Nu ligger fokus på att inkludera människor med funktionsvariation, samtidigt som man arbetar med att tillgängliggöra arbetsplatser.

En av de anställda var Ali Al Abadla, som fick möjlighet att jobba som sjuksköterska efter många år av studier och jobbsökande. När han fick beskedet om den tillfälliga anställningen genom projektet som stöds av Sida, blev han mycket glad:⁠

⁠- Det var min dröm att hitta ett jobb. Jag vill hjälpa min familj och försörja dem så att de kan leva ett bra liv. Innan kände jag mig desperat och frustrerad. Jag är familjens enda försörjare så när jag fick min lön gick jag direkt till marknaden och köpte grönsaker och frukt till min familj.⁠

⁠- Varje dag får jag fler erfarenheter och kunskaper i omvårdnad och har möjlighet att praktisera det jag har lärt mig vid universitetet. Det är underbart att känna sig produktiv och inte vara beroende av andra. Jag har aldrig upplevt denna känsla förut. ⁠

Ali hoppas nu på att denna arbetserfarenhet ska leda till en permanent anställning vid sjukhuset för att trygga sin och familjens framtid.⁠

Genom att utrusta människor med möjligheter att försörja sig själva gör man dem också mindre sårbara i samband med kriser, ökar framtidstron och stärker motståndskraften. Detta är enormt viktiga resultat i den kroniska humanitära kris som Gaza utgör. De medverkande i projektet kom från familjer med begränsad tillgång till mat. Efter projektåret 2018-2019 hade de flesta hushållen en mer varierad kost och färre led av matbrist. En enkät visade också att de medverkande hade större hopp om framtiden och hade starkare tro på sin förmåga att hantera svårigheter. I slutet av projektet hade också 30 personer fått permanenta anställningar hos sina arbetsgivare. 23 personer fortsatte som volontärer med viss ersättning.

Akut stöd till sjukhusen i Gaza i samband med stridigheter

I samband med demonstrationer i Gaza våren 2018 dödades tiotals och över tusen personer skadades. Inom hälsosektorn rådde redan stor brist på mediciner och material, och det eskalerande våldet skapade ett akut behov av stöd till sjukhusen. I en Sida-finansierad akutinsats mellan maj 2018 och januari 2019 försåg Islamic Relief hälsoministeriet i Gaza med läkemedel, förbrukningsmaterial och laboratorieutrustning. Omfattningen var tillräcklig för att komma 38 000 patienter till del, och förbättrade därmed deras tillgång till akutvård.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin