Palestina

Blockaden, politisk instabilitet och ständigt uppblossande konflikter hämmar den ekonomiska utvecklingen i Palestina och låser fast människor i fattigdom. Islamic Relief arbetar bland annat med sjukvårdsinsatser och att skapa inkomstkällor för befolkningen.

Den humanitära krisen i Gaza fortsätter att pröva befolkningen hårt.

Den blockad som är i kraft sedan år 2007 hämmar den ekonomiska utvecklingen i Gaza och låser fast människor i fattigdom. Tillsammans med politisk instabilitet och återkommande uppblossande våldsamheter skapar en mycket svår humanitär situation.

Restriktioner i spåren av coronapandemin har bidragit till att både arbetslöshet och matosäkerhet har ökat. Islamic Relief har i flera år arbetat med att stärka matsäkerheten och framtidshoppet bland unga, med finansiering från Sida. 

Islamic Relief stöttar lokal sjukvård och skolor, förser människor med akut humanitärt stöd och bidrar till att skapa inkomstkällor för befolkningen.

I Gaza skapar bristen på tillgång till rent vatten och de återkommande elavbrotten skapar stora svårigheter, både för människors möjligheter till försörjning och för deras hälsa.

  • 43 procent av invånarna i Gaza är arbetslösa.
  • Nästan var tredje av de fem miljoner palestinier som lever på Västbanken, i östra Jerusalem eller i Gaza lever i fattigdom.
  • 80 procent av invånarna i Gaza är beroende av humanitär hjälp.

De eskalerande våldsamheterna skapar stora humanitära behov

Under maj 2021 har våldsamheter i Gaza och i Israel eskalerat. Den redan svåra humanitära situationen har förvärrats ytterligare i takt med att bostadshus, sjukhus och skolor skadats i bombningar. Den 19 maj hade över 200 personer i Gaza dödats och 1 400 skadats – varav många civila, inklusive barn. Tiotusentals människor har flytt sina hem.

Flygattackerna gör det svårt för Islamic Relief att nå ut med nödvändiga humanitära insatser. Vi kräver att parterna upphör med våldsamheter och att humanitära aktörer ges möjlighet att verka. Men för att möjliggöra en hållbar fred och förbättra den svåra humanitära situationen i Gaza krävs också ett slut på blockaden och Israels ockupation. Läs mer om Islamic Reliefs uttalanden med anledningen av den pågående eskaleringen:

Islamic Relief i Palestina

Islamic Relief har levererat humanitär hjälp till Palestina sedan 1994. Genom vårt arbete i Gaza förser vi hälsoinrättningar såsom sjukhus och vårdcentraler, med läkemedel, förbrukningsmaterial och laboratorieutrustning. Vi bistår befolkningen med akut humanitär hjälp såsom mat och vatten och förmedlar faddrar åt barn som förlorat en eller båda föräldrar. Vi har också startat utbildningscenter, omvårdnadsprogram för traumatiserade barn och en skola för döva. Vi arbetar också på lång sikt med att stärka inkomstkällorna hos framförallt unga.

För en stärkt framtidstro i Gaza

Islamic Relief arbetar sedan flera år tillbaka med att förse nyexaminerade studenter med tillfälliga anställningar. Flera hundra unga varje har fått tillfälliga anställningar inom exempelvis utbildningssektorn. Genom att utrusta människor med möjligheter att försörja sig själva gör man dem också mindre sårbara i samband med kriser, ökar framtidstron och stärker motståndskraften. Detta är enormt viktiga resultat i den kroniska humanitära kris som Gaza utgör. I insatserna har vi prioriterat marginaliserade grupper såsom människor med funktionsvariation och kvinnor. Islamic Relief har också genomfört utbildningar om könsbaserat våld som nått flera tusen människor.

 

Utvärderingar som gjorts efter projekten har visat att de medverkande hade större hopp om framtiden och sin förmåga att hantera svårigheter. Många fick också anställningar eller fick arbeta som volontärer mot viss ersättning.

En av de anställda var Ali Al Abadla, som fick möjlighet att jobba som sjuksköterska efter många år av studier och jobbsökande. När han fick beskedet om den tillfälliga anställningen genom projektet som stöds av Sida, blev han mycket glad:⁠

⁠- Det var min dröm att hitta ett jobb. Jag vill hjälpa min familj och försörja dem så att de kan leva ett bra liv. Innan kände jag mig desperat och frustrerad. Jag är familjens enda försörjare så när jag fick min lön gick jag direkt till marknaden och köpte grönsaker och frukt till min familj.⁠

⁠- Varje dag får jag fler erfarenheter och kunskaper i omvårdnad och har möjlighet att praktisera det jag har lärt mig vid universitetet. Det är underbart att känna sig produktiv och inte vara beroende av andra. Jag har aldrig upplevt denna känsla förut. ⁠

Ali hoppas nu på att denna arbetserfarenhet ska leda till en permanent anställning vid sjukhuset för att trygga sin och familjens framtid.⁠

Genom att utrusta människor med möjligheter att försörja sig själva gör man dem också mindre sårbara i samband med kriser, ökar framtidstron och stärker motståndskraften. Detta är enormt viktiga resultat i den kroniska humanitära kris som Gaza utgör. De medverkande i projektet kom från familjer med begränsad tillgång till mat. Efter projektåret 2018-2019 hade de flesta hushållen en mer varierad kost och färre led av matbrist. En enkät visade också att de medverkande hade större hopp om framtiden och hade starkare tro på sin förmåga att hantera svårigheter. I slutet av projektet hade också 30 personer fått permanenta anställningar hos sina arbetsgivare. 23 personer fortsatte som volontärer med viss ersättning.

 

Läs Islamic Relief Worldwides rapport om arbetet i Gaza

År 2020 sammanställde Islamic Relief Worldwide en rapport om de humanitära behoven i Gaza och Islamic Reliefs insatser genom åren, från akuta livräddande insatser, till utbildning och insatser i samband med coronapandemin. Rapporten finns att läsa här. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.