Islamic Relief välkomnar eldupphör – men fler åtgärder behövs 

21 maj 2021  

Islamic Relief välkomnar den vapenvila mellan Israel och Hamas som trädde i kraft natten till fredagen. Under de elva dagar som våldsamheterna har pågått har civila drabbats värst. Mer än en fjärdedel av de som har dödats har varit barn, och nästan alla i Gaza.  

Detta eldupphör räcker dock inte för att förhindra att våldet åter eskalerar. Världen måste nu ta chansen att inleda en process som på allvar tar itu med de grundläggande orsakerna till krisen. 

Den israeliska ockupationen måste upphöra

– Detta eldupphör är mycket välkommet för att stoppa de senaste dagarnas död och förstörelse. Nu måste man omedelbart prioritera att öppna gränspassager så att livsmedelsförsörjning, medicin och bränsle kan nå dem som desperat behöver stöd. Tiotusentals människors hem har skadats och kan vara farliga att återvända till, säger Waseem Ahmad, chef för Islamic Relief Worldwide. 

– Det finns dock ett reellt hot om att våld som detta kommer att fortsätta att blossa upp såvida inte meningsfulla åtgärder vidtas för att ta itu med den djupt rotade orättvisan och ojämlikheten som utgör kärnan av situationen. Det internationella samfundet måste kräva att den israeliska ockupationen upphör, inklusive blockaden av Gaza som följer med den. Ockupationen påverkar alla aspekter av palestiniernas vardag. Den gör att de förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter, undergräver deras värdighet och cementerar fattigdomen. Genom sin relativa tystnad och passivitet har det internationella samfundet varit delaktigt i detta lidande för länge. 

Förödelse i Gaza efter bombningarna i maj 2021

– Islamic Relief fördömer kraftfullt allt våld mot civila. Alla palestinier och israeler, oavsett religion, har rätt att leva i säkerhet och värdighet, och har rätt att få sina grundläggande mänskliga rättigheter respekterade. Vi tror att detta i slutändeinte kommer att vara möjligt förrän ockupationen får ett slut och det sker en varaktig lösning som är rotad i internationell rätt och rättvisa.  

Det internationella samfundet måste stötta återuppbyggnaden

Under tiden behövs akut humanitärt bistånd. Tusentals liv och hem över hela Gaza har förstörts av bombningarnaIslamic Relief kräver att det internationella samfundet stöttar återuppbyggnaden av skadad infrastruktur, stärker hälsovården och elnäten och bidrar till att skala upp psykosociala stödinsatserIslamic Reliefs team på plats arbetar just nu med att distribuera mediciner och sjukvårdsmaterial till sjukhus och kliniker i Gaza, och har också börjat tillhandahålla mat och så kallade non-foood items” som sängkläder, köks- och hygienartiklar till familjer och människor som tvingats fly från sina hem.  

– De senaste dagarna har jag bevittnat det värsta våld som jag någonsin har sett. Hela familjer har dödats och tusentals byggnader har skadats eller förstörts. En generation barn kommer sannolikt att bli psykiskt ärrade av bombningarna och rädslan som följer med den, säger Muneeb Abu GhazalehIslamic Reliefs landchef baserad i Gaza. 

Gaza maj 2021 4

– Min son är 13 år gammal och detta är det fjärde kriget han har genomlevt. Det vi nu behöver är att världens ledare åtar sig att säkerställa att detta är det sista. Det nya eldupphöret får inte vara en ursäkt för att åter ignorera de bakomliggande frågorna tills nästa eskalering bryter ut. För att bygga varaktig fred krävs respekt för internationell humanitär lag och efterlevnad av centrala FN-resolutioner. 

– Den israeliska blockaden representerar en kollektiv bestraffning av Gazas folk och måste omedelbart upphävas. Den separerar människor i Gaza från andra palestinier  och från resten av världen. Den begränsar markant människors fria rörlighet,  hindrar familjer från att träffas, förlamar viktiga samhällstjänster, och avskärmar jordbrukare, producenter och företagare från sina marknader. Det har förvandlat Gazas en gång livfulla ekonomi till ett område där 80 procent av människorna nu måste förlita sig på humanitärt stöd och många barn går till sängs hungriga.  

– Gazas ungdomsarbetslöshet är nu bland de högsta i världen. Unga människor här blir alltmer frustrerade och känner mycket lite hopp för sin framtid. En varaktig lösning måste komma till stånd för att ge dem hopp om en bättre framtid och säkerställa deras grundläggande mänskliga rättigheter.  

Om eskaleringen 

I Gaza har minst 230 personer dödats, inklusive 65 barn. Mer än 1700 har skadats. Hundratals fler palestinier har skadats på Västbanken, inklusive östra Jerusalem. Minst tio israeler, inklusive två barn, har också dödats. 

De första bedömningarna i Gaza visar att mer än 1335 hem har förstörts eller skadats allvarligt av bombningar, medan cirka 13 000 fler delvis har skadats. Minst 50 skolor och 17 hälsofaciliteter har skadats. 

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.