Islamic Relief kräver ett slut på våldet i Gaza

12 maj 2021

Islamic Relief är djupt bestörta över händelseutvecklingen i Gaza, och det eskalerande våldet som skadat över 700 människor i Palestina under det senaste dygnet. 

Efter israeliska luftangrepp mot Gaza igår kväll har det rapporterats om 24 dödsfall, varav minst nio var barn, och att mer än hundra människor skadades. Raketer som skjutits från Gaza slog också ned i södra Israel, och enligt uppgift dödades två personer och ytterligare tio personer skakades. Islamic Relief fördömer allt våld mot civila och efterlyser att alla parter ska respektera internationell humanitär rätt.

– Det som händer i Gaza just nu är hemskt och vi kräver ett omedelbart slut på våldet. Det är skrämmande att så många barn har dödats, säger Tufail Hussain, tillförordnad generalsekreterare för Islamic Relief Worldwide.

Skadade hus i Gaza maj 2021 Människor i ett skadat hus i Gaza, maj 2021

Blockaden skapar arbetslöshet och stora humanitära behov

Gazas befolkning lider dagligen av den pågående israeliska blockaden som avskärmar Gaza från Västbanken, Jerusalem och resten av världen. Detta resulterar i allvarliga socio-ekonomiska konsekvenser och har även kraftigt begränsat tillgången till grundläggande samhällstjänster. Idag är runt 80 procent av Gazas befolkning beroende av humanitärt stöd. Hälften av dess Gazas vuxna befolkning och uppemot 70 procent av den yngre generationen är arbetslösa. Även människors psykosociala välmående påverkas negativt.

– En hel generation ungdomar mår psykiskt dåligt till följd av bombningar och av blockaden. Barn kan inte sova på grund av mardrömmar. Ungdomar känner att de inte har något hopp för framtiden. Det internationella samfundet har varit tyst och accepterat detta lidande alldeles för länge. Vi uppmanar alla världsledare att intensifiera sina ansträngningar för att förhindra ytterligare eskalering av våldet, och också kräva att blockaden och ockupationen upphör, säger Tufail Hussain.

Islamic Relief har personal på plats i Gaza som kan ge intervjuer. Kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se

Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070-924 35 99  Amira.miller@islamic-relief.se

Islamic Reliefs arbete i Palestina

Islamic Relief har arbetat i Palestina sedan 1994. Våra humanitära program i Gaza arbetar med matsäkerhet och nutritionsinsatser, tillgång till hälsovård och utbildning, samt yrkes- och andra utbildningar riktat till arbetslösa ungdomar. Förra året gav vi stöd till mer än 400 000 människor i Gaza. Läs mer här.

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.