ÖVERSVÄMNING I AFGHANISTAN

Islamic Relief inleder en katastrofinsats efter att översvämningar i norra Afghanistan har dödat hundratals människor och gjort tusentals hemlösa.

Mer än 300 personer har hittills rapporterats döda, men många fler saknas fortfarande. Vägar och jordbruksmark har också förstörts av översvämningarna, som inträffade efter dagar av skyfall. Islamic Relief befarar att familjer som förlorat mark, tillgångar och hem kommer att drivas ännu längre mot svält. Afghanistan befinner sig för närvarande mitt i en av världens största livsmedelskriser, och tusentals människor i de drabbade områdena lider redan av svår hunger.

Umair Hasan, Islamic Reliefs landschef i Afghanistan, säger:

Enorma floder av vatten och lera svepte plötsligt genom byarna, förstörde viktig jordbruksmark och spolade bort människors hem. Många människor rapporteras fortfarande saknas så antalet drabbade kan fortfarande stiga. Det finns många akuta behov, men människor har blivit hemlösa, så skydd och mat är särskilt kritiskt.

Vi planerar att förse familjer med mat och kontanter så att de kan hitta skydd och köpa viktiga förnödenheter på de lokala marknaderna där de fungerar. Hygien material behövs också eftersom vattenburna sjukdomar ofta sprids snabbt efter översvämningar.

Människorna i Afghanistan har drabbats av en rad torkor, jordbävningar och översvämningar under de senaste åren, utöver den extrema hungern och ekonomiska krisen. Den samlade effekten är förödande, men det internationella samfundet har i stort sett försummat landet. Det här är ytterligare en påminnelse om att människor i Afghanistan behöver fortsatt stöd.

IMG 8572 scaled

De flesta dödsfallen har hittills rapporterats i Baghlan-provinsen i norr – där Islamic Relief har befintliga projekt – men översvämningarna har också drabbat delar av närliggande provinser som Takhar och Badakhshan. 

Islamic Reliefs insatser kommer att rikta sig till familjer som förlorat sina hem och tillgångar, samt till andra utsatta människor, såsom personer med funktionsvariation och föräldralösa barn. 

 

Stöd vårt arbete i Aghanistan, donera till katastroffonden idag!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.