Islamic Relief och 64 andra organisationer uppmanar till brådskande åtgärder för att förhindra en humanitär katastrof i Somalia

Den pågående torkan i Somalia är den värsta på över 40 år gällande varaktighet och svårighetsgrad. I dag beräknas 7,8 miljoner människor ha drabbats av extremtorkan och riskerar nu akut matosäkerhet. 1,5 miljoner barn under fem år riskerar att drabbas av akut undernäring. 

Somalia möter svåra utmaningar som extrema väderförhållanden, klimatförändringar,  konflikter och negativa socioekonomiska effekter orsakade av pandemin. De synbara spåren av klimatförändringarna kännetecknas av den långvariga torkan i landet; vattenkällor har torkat ut, boskapsdjur har dött och miljontals människor riskerar svält under de kommande veckorna.

Islamic relief tillsammans med 64 organisationer uppmanar internationella givare till en omedelbar ökad humanitär finansiering till Somalia. Ett uteblivit humanitärt bistånd skulle innebära att flera miljoner människor riskerar svält. Behoven ökar för varje dag och riskerar att eskalera under de kommande veckorna. Flera prognoser visar risken av en femte misslyckad regnperiod. Islamic Relief har undertecknat ett ställningstagande tillsammans med 64 organisationer där vi tillsammans kräver en omedelbar ökad humanitär finansiering till Somalia.

Vi måste agera för att förhindra en ytterligare katastrof på Afrikas horn.  

Hela ställningstagandet går att läsa här.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.