Islamic Reliefs personal i Pakistan står i beredskap för att hantera cyklonen Biparjoy

Cyklonen Biparjoy förväntas medföra skyfall, hårda vindar på upp till 150 kilometer i timmen och en flodvåg på 10 meter. Sindh i södra Pakistan och delar av västra Indien kommer sannolikt att drabbas värst och Islamic Relief befarar översvämningar och skador på bostäder, jordbruk och infrastruktur.

Effekterna av denna nya cyklon kan bli katastrofala för fattiga familjer i Sindh som fortfarande kämpar för att återhämta sig från förra årets förödande översvämningar, som spolade bort människors grödor och förstörde deras verksamheter.

Under de senaste dagarna har Pakistans regering evakuerat över 65 000 människor från kustområdena i Sindh. De flesta har flyttat in i tillfälliga bostäder, bland annat på sjukhus och i skolor, eller befinner sig hos släktingar i andra regioner.

Många landsbygdssamhällen har bräckliga hus med halmtak som löper stor risk att blåsa eller spolas bort. Sindhs mangoodlingar och grönsaksodlingar – som är den huvudsakliga försörjningskällan för många lokalbor och exporterar produkter över hela Pakistan – är också i riskzonen.

I Sindh har Islamic Relief placerat akutpersonal nära riskområdena och står i beredskap för att stödja regeringens svar på cyklonen om det behövs – särskilt med mat, skydd och hygienpaket. Islamic Relief är också oroade över den potentiella påverkan på kustsamhällen i Gujarat i Indien, och övervakar situationen där.

MicrosoftTeams image 10

Förra årets översvämningar i Pakistan – de värsta i landets historia, som började i juni 2022 – dödade mer än 1 700 människor, förstörde eller skadade mer än 2 miljoner hem och orsakade skador för 15 miljarder dollar. Sådana extrema klimatkatastrofer blir allt vanligare och allvarligare i takt med att den globala klimatkrisen accelererar och internationella löften om att minska koldioxidutsläppen inte uppfylls.

Länder som Pakistan, som bara står för 1 procent av de globala utsläppen, betalar det högsta priset, och de fattigaste samhällena drabbas hårdast av alla.

 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.