18 mars 2024

Dagens nya IPC-rapport* om Gaza bekräftar vad vårt team ser på plats – människor svälter ihjäl, massvält är nära och mer än 1 miljon människor lever nu i en katastrofal osäker livsmedelsförsörjning, vilket innebär en hög risk för dödsfall.

Detta är en svält som helt och hållet orsakats av människan, av Israels pågående attacker och blockad, och av världsledarnas oförmåga att agera. Palestinierna svälter inte bara; utan de utsätts för svält.

I månader har hjälporganisationer och civila i Gaza varnat för att hungersnöd är oundviklig utan vapenvila och obegränsat humanitärt tillträde. Ändå fortsätter våldet med oförminskad styrka och mängden bistånd som kan komma in i Gaza har minskat. Barn och äldre människor svälter ihjäl eftersom Israel blockerar bistånd, använder hunger som ett krigsvapen och attackerar civila när de desperat försöker nå fram till livsmedelslastbilar. Samtidigt har vissa internationella regeringar dragit in finansieringen av UNRWA, det största FN-organet på plats.

IPC-rapporten visar att tröskeln för hungersnöd nu har passerats i många delar av norra Gaza. Nästan 1 av 3 spädbarn är nu akut undernärda, men hjälpen till norr blockeras upprepade gånger. Att avsiktligt beröva civila mat och annat bistånd är ett brott mot internationell rätt.9 1

Det är nu en kamp mot klockan för att kraftigt öka de humanitära insatserna och få fram hjälp till alla som behöver det. Mer än 1 miljon liv står på spel och varje minut är avgörande. De senaste insatserna, bland annat att få in ytterligare bistånd till sjöss och till lands, är bara en droppe i havet i detta skede. Det enda sättet att se till att hjälpen når de behövande i tillräcklig mängd är att världens ledare kräver ett omedelbart eldupphör och ett slut på Israels blockad.

*The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) tillhandahåller ledande evidensbaserad analys kring osäker livsmedelsförsörjning och undernäring för att informera om katastrofinsatser runt om i världen.
https://www.ipcinfo.org/

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.