DÄRFÖR BEHÖVS DET EKONOMISKA BISTÅNDET MER ÄN NÅGONSIN

Vi når fram. Tack vare vår lokala kännedom, kulturell förståelse, språkkunskaper och samarbete med det lokala civilsamhället når vi platser i världen dit humanitära organisationer har svårt att nå. Samarbetet med de lokala aktörerna på plats är avgörande för våra insatser runtom i världen.  

RS275127 Agaton Abuyog25

Världen står inför stora utmaningar. Pandemin har lett till ökad hunger och fattigdom har tagit jämställdheten bakåt flera decennier. Klimatkrisen påverkar människors vardag och antalet konflikter runtom i världen ökar. Demokratin och människors rättigheter är starkt hotade på flera platser i världen.

Världens utmaningar känner inga gränser och inget enskilt land kan bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd ekonomisk fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans.

Ekonomiskt rika länder har ett särskilt ansvar att bidra till det globala syd. Sverige har sedan flera decennier betalat ut en procent av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och är avgörande för miljontals människor. Det kan innebära skillnaden mellan utbildning och fattigdom, frihet och våld.

Mitti liggande 980x240 1

Det finns partier i Sveriges riksdag som vill drastiskt minska biståndsbudgeten. I år har Regeringen redan skurit ner på biståndet. Andra partier går till val på att skära ner ännu mer och ta ekonomiska resurser från de som har allra sämst. Sådana sänkningar kan få katastrofala följder, som att 760 000 människor blir matosäkra, 2 miljoner barn inte kan gå till skolan och 2 miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Inför valet vill vi ha ett löfte från politiker att inte svika åtagandet om minst 1% av BNI. Politiker behöver veta att vi är många som kräver att Sverige ska följa sin internationella plikt om att betala ut bistånd till det globala syd.

Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen!

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin!

Skriv under uppropet för att rädda biståndet här

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.