Endast en vapenvila kan garantera mer bistånd till Gaza och förhindra hungersnöd

Mer hjälp behövs desperat för att förhindra svält i Gaza, men de senaste internationella initiativen för att få in hjälp via sjö och luft kommer att bli kritiskt otillräckliga om det inte blir en omedelbar vapenvila och ett slut på Israels blockad, säger Islamic Relief.

Den humanitära krisen i Gaza är den värsta i världen, med barn och äldre människor som nu svälter ihjäl och andra som äter gräs eller löv för att försöka överleva när Ramadan närmar sig.

På grund av att Israel blockerar de flesta hjälpsändningar till den svältande civilbefolkningen, vänder sig internationella regeringar nu till flyg- och sjötransporter för att skicka hjälp. Dock är dessa metoder inte tillräckliga för att möta det akuta behovet, både vad gäller mängd och hastighet. De ersätter inte landtransporter och skapar inte den nödvändiga pressen på Israel att helt öppna alla befintliga gränsövergångar.

9 1

Mer än 20 luftsändningar har genomförts under de senaste veckorna, men luftsändning av bistånd görs vanligtvis bara som en sista utväg eftersom det är välkänt att det är ineffektivt, dyrt och svårt att hantera, och biståndet hamnar ofta hos den som når det först. Därför får de mest utsatta grupperna – barn, äldre, funktionshindrade och kvinnor – ofta mindre bistånd när det levereras via luftlandsättning. Den mängd bistånd som kan levereras med flyg är också mycket mindre än den som kan levereras med lastbilar. Människor i Gaza rapporterar också att en del av den luftburna hjälpen har landat i extremt osäkra stridsområden eller hamnat ute till havs.

Att upprätta en sjöväg – som den amerikanska regeringen just har meddelat och som stöds av Storbritannien, EU och andra – kommer att ta veckor på grund av bristen på tillgänglig infrastruktur i Gaza.

Även om sjövägen upprättas står den inför många andra utmaningar. Israel kommer sannolikt att behålla kontrollen över vilken hjälp som tillåts och var den distribueras, vilket innebär att den skulle utsättas för samma restriktioner och förseningar som för närvarande ses vid de befintliga gränsövergångarna till Gaza. Före krisen brukade omkring 500 lastbilar per dag komma in i Gaza, och nu behövs ett absolut minimum på 800 lastbilar per dag – ändå har hittills i mars i genomsnitt bara 150 lastbilar per dag kunnat ta sig igenom gränsövergångarna. Även bistånd som tillhandahålls direkt av internationella regeringar, t.ex. vattenfilter och solcellslampor från Storbritannien, har nekats inträde.

0U2A2701

Om mer bistånd kommer in i Gaza via den föreslagna sjövägen kommer det fortfarande att behöva levereras till samhällen via lastbilar, och dessa landvägar är för närvarande extremt farliga och kraftigt begränsade. Under den senaste veckan har hundratals civila dödats eller skadats när de försökt få tag på mjöl till sina barn. Under den senaste månaden har minst 75 procent av de FN-ledda uppdragen i norra Gaza, där svälten är som störst, nekats tillträde av den israeliska militären.

Gaza är nu den farligaste platsen i världen för att leverera bistånd, med hundratals humanitära biståndsarbetare och sjukvårdspersonal som dödats eller skadats och biståndslastbilar som rutinmässigt utsätts för attacker

Internationella regeringar måste rikta in sig på att kräva ett omedelbart eldupphör och utöva påtryckningar på Israel för att upphäva blockaden.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.