Internationella kvinnodagen: Rujina från Bangladesh bryter normer

8 mars 2022

I dag den 8 mars uppmärksammar vi den Internationella kvinnodagen – en dag för att utmana orättvisor och fira segrar i kampen för jämställdhet. Under parollen Break the bias uppmärksammar vi idag kvinnor som har brutit normer och agerat som förebilder för oss alla. En av dessa är Rujina från Bangladesh. 

Rujina Akhter lever med en funktionsvariation.  Tidigare vågade hon inte lämna hemmet av rädsla för att bli hånad av människor runtom i byn. Idag har Rujina kommit över sina rädslor och är nu en ledande figur i sitt samhälle och förespråkare för jämställdhet. 

Rujina kommer från en liten konservativ by på landsbygden i Bangladesh. När hon bara var två år gammal drabbades Rujina av hög feber och förlorade känseln i båda benen. Hon fick diagnosen polio. 

– De flesta funktionshindrade i vårt samhälle blir utfrysta av sina familjer och samhällen. Eleverna gjorde narr av mig, men jag hade turen att ha föräldrar och lärare som tog hand om mig, säger Rujina. 

Med hjälp från sina nära och hårt arbete, lyckades Rujina väl i skolan och fick en akademisk utmärkelse genom att vara den högst presterande eleven i hela skolan.

Men när hon började gymnasiet blev allt svårare och Rujina lämnade till slut skolan. 

Rujina i Bangladesh utmanar stereotyper.
”Mina föräldrar har gett mig verktygen och jag kommer att fortsätta att fullfölja min dröm om att bli en kvalificerad lärare som lär nästa generation unga flickor och kvinnor att vara självförsörjande och bli ledare”, säger Rujina.

– Det var en mörk tid för mig. Jag blev snabbt motvillig att gå ut av rädsla för att möta människor som gjorde narr av mig. Jag sjönk ned i en djup depression.

En möjlighet som förändrade Rujinas liv 

Trots motgångarna bestämde sig Rujina att arbeta för en ljusare framtid. Hon sökte en tjänst på Islamic Relief som gick ut på att motivera boenden i byn. Detta var en del av Islamic Reliefs projekt för att erbjuda kvinnor försörjningsmöjligheter och  främja kvinnligt ledarskap  och ekonomiska utveckling.  

Med sina nyförvärvade färdigheter och självförtroende tilldelades Ruijna det prestigefyllda priset ”Joyeeta Award” av den bangladeshiska regeringen, som hyllade hennes bidrag till kvinnors utbildning och egenmakt. 

– Att få det priset är ett bevis på att hårt arbete lönar sig. Islamic Relief lärde mig att en funktionsvariation inte är ett hinder för att uppnå sina drömmar. Om du är beslutsam, uppriktig och arbetar hårt kan du uppnå dina mål.

Islamic Relief erbjöd sedan Rujina en anställning som verksamhetsutvecklare. I den nya rollen har Rujina ansvarat för att leda sex stödgrupper för kvinnor och hålla i utbildningstillfällen kring kvinnors rättigheter, och frågor som könsbaserat våld och tvångsäktenskap. 

Rujina  slutförde sina studier och har nu fått sin masterexamen. 

– Det är skönt att se min dotter lyckas trots hennes fysiska tillstånd. Hon var fast besluten att inget skulle stoppa henne. Jag har aldrig varit mer stolt över att vara hennes pappa, säger Rujinas pappa. 

– Kvinnor står inför många utmaningar i vårt samhälle och att vara funktionsvarierad förvärrar deras situationen ännu mer. Mina föräldrar har gett mig verktygen och jag kommer att fortsätta att fullfölja min dröm om att bli en kvalificerad lärare som lär nästa generation unga flickor och kvinnor att vara självförsörjande och bli ledare, säger Rujina. 

Rujina är en av många kvinnor över hela världen som har förändrat sina liv genom Islamic Reliefs projekt för kvinnors egenmakt. Kvinnor utgör 70 procent av människor som lever i fattigdom. Islamic Relief stöttar kvinnor att lyfta sig ur fattigdom genom att stödja dem att skapa försörjningsmöjligheter och ekonomiskt oberoende. 

Att stå upp för jämställdhet är en central del av Islamic Reliefs arbete. Vi tar ställning, stöttar människor att bryta könsstereotypa normer och utmanar orättvisor. 

Vi vill se en värld där varje flicka och kvinna ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. En värld där kvinnors och flickors mänskliga rättigheter uppfylls och där kvinnors ledarskap främjas och egenmakt säkras. En värld där alla flickors och kvinnors behov och rättigheter tillgodoses, oavsett ålder, etnicitet, funktionsnivå och socioekonomisk status.    

MicrosoftTeams image 5 e1646683374981

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.