Somalia

Inbördeskriget i Somalia pågick under två decennier, och konsekvenserna av konflikten är instabilitet, människor på flykt och utbredd fattigdom.

I Somalia lever 73 procent av befolkningen på mindre än 2 dollar per dag. Islamic Relief arbetar både med akut nödhjälp och med projekt för att bidra till en hållbar utveckling.

År av konflikt och instabilitet innebär att miljontals människor i hela Somalia står inför en osäker framtid. Av en befolkning på över 14 miljoner har omkring 6,2 miljoner människor behov av humanitärt bistånd.

Tillgången till säkert dricksvatten, utbildning och sanitet brister. En stor del av befolkningen är beroende av jordbruk, men klimatförändringar har medfört osäkra regnförhållanden och torka. Bristen på vatten att ge till boskapen gör att familjer förlorar sina inkomstkällor. Ofta tvingas människor använda osäkert vatten vilket ökar risken för sjukdomar såsom kolera.

Här är några siffror från Somalia.

  • 1 av 10 barn dör innan de fyller fem år. (Världsbanken, 2016)
  • Medellivslängden är 56 år (Världsbanken, 2015)
  • 2 miljoner människor saknar regelbunden tillgång till mat (FN: s livsmedelsprogram, 2017.

Ditt bidrag gör skillnad. Donera nu och läs om Islamic Reliefs insatser nedan.

Islamic Relief i Somalia

Klimatkrisen slår hårt mot Somalia, som under 2019 drabbats av omfattande torka. Boskap dör, skördar slår fel och människor får svårt att försörja sig. Många tvingas lämna sina hem och samlas i läger. I torkans spår ökar förekomsten av undernäring och sjukdomar bland barn. 4,5 miljoner människor är i behov av akut humanitär hjälp. Våra insatser genomförs i några av de värst drabbade områdena, såsom Banadir, Middle Shabelle, Awdal, Sool och Nugaal och till finansiärerna hör svenska Sida. Vi ger människor pengar att köpa mat för, samt levererar vatten.

Vi delar ut myggnät, madrasser och hygienkit till människor som drivits på flykt.

Tillsammans med lokalsamhällena har vi genomfört projekt för att stötta människor att återhämta sig efter torrperioder. Vi gräver brunnar och skapar på så vis säkrare tillgång till vatten.

I samband med ramadan och Eid al-Adha har vi delat ut hundratusentals matpaket till behövande familjer.

Islamic Relief Sverige stöttar drabbade av torka och översvämning i Somalia

Somalia, liksom övriga Afrikas horn, har drabbats mycket hårt av återkommande torka de senaste åren. Tillsammans med konflikter har torkan drivit människor på flykt och den humanitära situationen är mycket kritisk. 2,2 miljoner människor beräknades i maj 2019 lida av allvarlig matbrist. Utan extern humanitär hjälp hade situationen kunnat övergå i en svältkatastrof.

I en akutinsats finansierad av Sida bistod Islamic Relief befolkningen i ett av de värst drabbade områdena – Awdal – med kontanter, rent vatten till människor och djur, och hygienkit. På så vis

stärker vi människor möjligheter att mätta sina familjer och minskar risken för sjukdomar. Totalt nåddes 2 400 hushåll och 11 500 personer.

I oktober 2019 drabbades staden Beledweyne i Somalia av kraftiga översvämningar. 85 procent av Beledweyne täcktes med vatten och tusentals familjer tvingades lämna sina hem. Islamic Relief var en av de första humanitära aktörer på plats, och inledde en Sida-finansierad akutinsats för att bistå 3 000 personer med rent vatten, matpaket, hygienpaket och kontanter för att själva kunna köpa saker som de behövde.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.