Indonesia

Indonesien är världens fjärde folkrikaste land fattigdomen är utbredd. Många samhällen är mycket utsatta, inte minst i samband med naturkatastrofer. Tack vare våra väl etablerade samarbeten med lokala partners kan Islamic Relief snabbt nå fram till den drabbade befolkningen med insatser.

De senaste tio åren har Indonesien haft en omfattande ekonomisk tillväxt, men fortfarande har över 19 miljoner människor svårt att få mat och näring att räcka till. 14 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Hotet om naturkatastrofer hänger ständigt över landet. Brist på rent vatten och sanitet gör att sjukdomar sprids snabbt.

Här är några siffror från Indonesien:

  • Nästan 1 av 4 kvinnor av reproduktiv ålder lider av blodbrist (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Över en tredjedel av barnen under fem år lider av begränsad tillväxt på grund av undernäring (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Över 34 procent av befolkningen är beroende av jordbruket (UN Statistics Division, 2017)
  • Av 1 000 barn som föds dör 23 innan de fyller ett år. (Asian Development Bank, 2015)

En barnvänlig plats inrättad av Islamic Relief efter jordbävningen och tsunamin i Sulawesi 2018.

Flera allvarliga naturkatastrofer har slagit till mot Indonesien under 2018. Jordbävningar och vulkanutbrotthar skakat landet och har i sin tur ibland orsakat tsunamier med tusentals dödsfall och hundratusentals drabbade till följd.

Islamic Relief i Indonesien

Islamic Relief har funnits i Indonesien sedan år 2000, och ett permanent kontor inrättades år 2003. Vi har restaurerat sjukhus och skolor, och varit snabbt på plats i samband med akuta katastrofer där vi delat ut mat, medicin, tält och hygienprodukter. Efter jordbävningen på Sulawesi hösten 2018 bistod vi flera tusen familjer med det allra nödvändigaste. För barnen inrättade vi barnvänliga platser där de kunde leka och hitta en normal vardag mitt i katastrofen.

Islamic Relief Sveriges bygger upp Indonesien efter naturkatastroferna

Islamic Relief bistod befolkningen med akutinsatser både efter jordbävningen på Lombok i juli 2018, och på Sulawesi i september 2018. Men behoven upphör inte bara för att de akuta behoven tillgodoses. I jordbävningen på Sulawesi fick byggnader och infrastruktur omfattande skador. Tusentals människor miste livet och hundratusentals människor blev hemlösa eller förlorade sina inkomstkällor när bevattningssystem, land och utrustning skadades eller sveptes iväg med flodvågen.

Ett halvår efter katastrofen, i mars 2019, inledde Islamic Relief en Sida-finansierad insats med fokus på att hjälpa till att stärka människors inkomstkällor. För att komma på fötter med exempelvis jordbruk, matproduktion eller affärsverksamhet behöver människor utrustning. Vi delar ut värdecheckar som kan användas i lokala affärer för att köpa detta. Denna metod gör det möjligt för mottagarna att själva besluta kring sina största behov, och gynnar dessutom lokala näringsidkare som står för att leverera utrustningen.

Näringsidkare lär sig anpassa sig till ett förändrat klimat

Klimatförändringarna pågår just nu och de medföljande extremvädren gör det livsviktigt för många samhällen att anpassa sig. En av grupperna som drabbas är näringsidkare på ön Lombok i

Indonesien. Oförutsägbara torrperioder medför hummersjukdomar, uteblivet regn leder till dåliga risskördar, och saltodlingar förstörs när regnet istället är för kraftigt.

Med stöd av Forum Syd arbetar Islamic Relief med att stötta anpassningen till ett mer oförutsägbart väder hos dessa näringsidkare. Fokus ligger på att göra väderprognoser mer lättillgängliga, bland annat genom att utveckla en app.

Klimatförändringarna i Indonesien får konsekvenser för näringsidkare. I ett projekt som Islamic Relief driver får de hjälp att anpassa sig till klimatförändringarna.

Vi har också utbildat personer som ska hjälpa till att hålla klimatskolor i lokalsamhällena. Dessa skolor håller bland annat demonstrationsodlingar där de visar hur man kan anpassa odlingstekniker till ett mer varierat klimat och engagerat jordbrukare att själva samla in regn-data. En tydlig och positiv effekt är att vår lokala partner Konsepsi har stärkt sin kapacitet att bedriva påverkansarbete gentemot myndigheterna. Deras perspektiv efterfrågas nu när regionen utformar sin strategi för klimatanpassning. Detta är en oerhört viktig del inför att världens länder vid FN:s klimattoppmöte 2020, Cop 26, ska leverera uppdateringar av sina nationellt beslutade klimatåtaganden. Då måste civilsamhällets perspektiv finnas med.

Islamic Relief och Radiohjälpen behandlar barn med undernäring

En stor andel av Indonesiens barn under fem år lider av undernäring, inte minst i den urbana slummen i Kasemen i Serang City. I ett projekt finansierat av Radiohjälpen arbetar Islamic Relief för att motverka och behandla undernäring hos 900 barn under fem år och öka kunskapen hos deras föräldrar. För att uppnå långsiktig förändring arbetar vi med lokala religiösa ledare, som utbildas i både undernäring och konsekvensen av för tidiga äktenskap. När unga flickor blir mödrar bäddar det nämligen ofta för sämre hälsa hos både mor och barn.

Under Världens Barn-galan i oktober 2019 visades ett reportage från Islamic Reliefs program mot undernäring i Indonesien, ungefär 1 timme och 30 minuter in i programmet.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.