Syrien

Tio år av krig i Syrien har drivit miljontals människor på flykt inom och utanför sitt land. Flera miljoner människor i Syrien behöver akut hjälp med mat, tak över huvudet och sjukvård. Islamic Relief finns på plats och bistår dem med störst behov

Kriget i Syrien har pågått i tio år. I nordvästra Syrien uppskattas fyra miljoner människor behöva humanitär hjälp. Över två miljoner beräknas vara internflyktingar som tvingats fly en eller flera gånger från andra delar av Syrien. Flera gånger under året har eskalerande våld drivit ytterligare tiotusentals människor på flykt i riktning mot nordvästra Syrien där behoven redan är enorma.

För människor över hela Syrien är livet ofta mycket svårt:

  • 11,7 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd (IRW, 2019)
  • Över hälften av Syriens offentliga hälsovårdsanläggningar har förstörts eller tvingats stänga (WHO, 2018)
  • Över sex miljoner syrier är på flykt inom sitt eget land (UNHCR, 2018)
  • Sju miljoner syrier är registrerade som flyktingar i grannländerna (UNHCR, 2019)

Ditt bidrag gör skillnad. Läs mer om vår pågående insamling till Syrien här. 

Islamic Relief i Syrien

Islamic Relief har verkat i Syrien sedan 2012, och levererat hälsovård, mat, utbildning, hushållsredskap samt vatten- och hygieninsatser.

Förutom att stötta familjer inom landet har vi också hjälpt miljontals syrier på flykt till grannländer såsom Irak, Jordanien, Libanon och Turkiet.

Islamic Relief stärker sjukvården i nordvästra Syrien

Konflikten har haft mycket svåra konsekvenser för Syriens sjukvårdssystem. Mellan januari och september 2018 registrerades 133 attacker på hälsoinrättningar. Personal har drivits på flykt och bristen på utrustning och läkemedel är stor. Samtidigt är befolkningens sjukvårdsbehov på grund av konflikten stort.

I flera år har Islamic Relief stöttat den lokala sjukvården i nordvästra Syrien, i Idlib, Aleppo och Latakia. Vi har i flera år utrustat vårdcentraler, fyra rullande kliniker och dialyscenter med läkemedel, engångsutrustning och dialyskit. Vi arbetar även med att stärka personalens kompetens inom bland annat könsbaserat våld och inkludering, och stöttar ett centrum för kardiologi med driftskostnader.

Insatsen finansieras av Sida och har mycket stora positiva effekter för den hårt prövade lokalbefolkningen. Genom att stärka sjukvårdssystemet säkrar vi att en större andel av de människor som har störst behov får livsviktig sjukvård.

Islamic Relief driver mobila kliniker i nordvästra Syrien

Islamic Relief har med finansiering från svenska Sida byggt mobila kliniker för att människor i norra Syrien ska få nödvändig vård. Kolla på filmen!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.