Niger

Attacker från terrorgruppen Boko Haram, klimatrelaterade katastrofer, extrem fattigdom och brist på infrastruktur plågar Niger. Flera miljoner människor är i behov av humanitär hjälp, och de främsta behoven är inom tillgång till mat, hälsa, vatten och sanitet.

Niger är ett land som är kraftigt beroende av jordbruk, och med en kort regnsäsong, klimatförändringar som leder till högre temperaturer och oregelbunden nederbörd står Niger inför en allt större utmaning för att mätta sin befolkning. Fyra av tio barn är undernärda och medellivslängden bara 60 år.

Här är några siffror om livet i Niger:

  • 81,3% av befolkningen lever i landsbygdsområden (FN:s livsmedelsprogram WFP, 2017)
  • Befolkningstillväxten är en av världens högsta: 3,9 procent per år. (Världsbanken, 2017)
  • 8 av 10 vuxna kan inte läsa eller skriva (UNESCO, 2017)

Islamic Relief i Niger

Islamic Relief började arbeta i Niger 2005 när vi genomförde akutinsatser för att bemöta bristen på mat. Tillsammans med lokalsamhällen och andra organisationer har vi därefter fortsatt genomföra utvecklingsprojekt i regionen.

Vi arbetar med försörjningsprojekt, hälsa, näring, vatten, sanitet och stöd till föräldralösa barn. Vi har tillhandahållit gratis vård för undernärda barn, gravida och ammande kvinnor.

Vi arbetar också för att säkra människors tillgång till mat genom att stärka jordbruk och fiskfarmar. För att öka tillgången till rent vatten, arbetar vi även med att borra brunnar och installera pumpar.

Islamic Relief Sveriges insatser i Niger

“Jag tog ett lån som jag använde för att utvidga min spannmålsodling. Vinsten återinvesterar jag i verksamheten. Tidigare hade jag ofta svårt att få mat på bordet till alla mina barn. Nu kan jag ibland hjälpa andra kvinnor som har det sämre. Nu hoppas jag kunna vidareutveckla mitt företag ytterligare och kanske öppna en affär.”

Orden är Fatima Amadous, på bilden ovan, en änka med nio barn som bor i Niamey i Niger. Hennes inkomst består av försäljning av majs, ris och bönor. Niger är ett av världens fattigaste länder och stora delar av befolkningen har brist på mat och sjukvård, vilket skapar problem med undernäring. Men Fatima var en av deltagarna i ett projekt som Islamic Relief drev med medel från Forum Syd under 2017 och 2018, där kvinnor fick ekonomiska bidrag för att starta egna verksamheter. Totalt nästan 800 kvinnor stöttades att starta egna verksamheter.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.