Mali

Mali är ett av de största länderna i Afrika och hem för den antika staden Timbuktu, en gång en viktig knutpunkt för handel och centrum för islamisk kultur. Men Mali är också ett av världens fattigaste länder och nästan hälften av befolkningen, 9 miljoner människor, lever under fattigdomsgränsen.

Mali har en befolkning på nästan 18 miljoner människor, som är starkt beroende av jordbruket. Klimatförändringar och torka påverkar samhällen i hög grad, och orsakar allvarlig brist på livsmedel, särskilt i de norra delarna av landet.

Brist på mat och politisk instabilitet har drivit många människor på flykt. Återvändare har ofta svårt att klara sin överlevnad.

Så här ser situationen ut i Mali:

  • Var femte person saknar tillgång till ordentliga sanitetsinrättningar (WHO / UNICEF, 2015)
  • Vart tredje barn under fem år lider av hämmad tillväxt. (FN: s livsmedelsprogram, 2017))
  • 2 av 3 vuxna kan inte läsa eller skriva (UNESCO, 2017)

Islamic Relief i Mali

Islamic Relief har arbetat i Mali sedan 1997 då vi stöttade människor som drabbats av inbördeskriget återhämta sig. I samband med hungersnöden år 2005 kunde vi nå ut till några av de värst drabbade områdena med nödhjälp.

Vi fokuserar nu på långsiktiga lösningar för att minska befolkningens sårbarhet i samband med torrperioder. Vi bygger hållbara vattensystem och arbetar med att skapa hållbara inkomstkällor, samt bedriver ett fadderprogram för föräldralösa barn.

– Politik kräver att människor känner till en. Om jag inte vore en del av kooperativet skulle folk inte känna till mig, och ännu mindre rösta på mig. När jag valdes var mitt mål att hjälpa alla kvinnor i mitt samhälle. Kvinnor måste kliva in som ledare för att samhället ska kunna utvecklas. Jag vill att mina döttrar ska få en utbildning, själv studerade jag bara upp till sjätte klass. Jag vill inte att mina barn ska stanna där. Jag vill att de ska plugga tills de får ett jobb. Om en kvinna arbetar kan hon försörja sig själv, och andra.

Safiatou Sacko på bilden ovan hade tuberkulos i fem år innan hon fick diagnosen. Men hon vägrade att låta sig nedslås av sjukdomen. Istället deltog hon i Islamic Reliefs mikrofinansieringsprogram och startade ett företag där hon sålde sheasmör. Denna verksamhet är en av programmets mest framgångsrika. Safiatou har nu valts till rådgivare och ordförande i kvinnokooperativet i sin by Mana i Mali.

Kvinnors socioekonomiska status stärks genom Islamic Relief och ForumCiv

Kvinnors och flickors ställning i Mali är svag. De diskrimineras i samhället och inom familjen, saknar rätt att äga land och utsätts för olika former av våld. Kvinnor och flickor har begränsad tillgång till utbildning, anställningar och beslutsfattande i frågor som rör deras liv och hälsa – och de allra flesta saknar också kunskap om sina rättigheter i dessa frågor. Islamic Relief påbörjade under 2019, med stöd från Forum Civ, en insats för att öka andelen flickor som går i grundskolan i Diago, Dio Gare och Dialakoroba.

Vi arbetar också med att stärka kvinnors rätt till landägande, och stärka lokala organisationer att förebygga könsbaserat våld. För att nå dessa mål hålls träffar där både lokalbefolkning och lokala myndigheter och skolor utbildas om könsbaserat våld, kvinnors mänskliga rättigheter och vikten av utbildning. Religiösa ledare involveras för att ge tyngd åt insatserna ur ett religiöst perspektiv – något som är av yttersta vikt i samhällen där många är troende. Att göra kvinnor och flickor medvetna om sina egna rättigheter och möjliggöra plattformar där kvinnor kan organisera sig har i tidigare insatser i Mali visat sig effektivt. Ju mer kunskap och resurser, desto mer egenmakt och självständighet får kvinnorna.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.