Jordanien

Jordanien är ett litet land där bara 12 procent av marken används för jordbruk, och vattenförsörjningen är knapp. Landet den sjätte största flyktingmottagaren i världen och resurserna är ansträngda. Islamic Relief arbetar bland annat med att stötta flyktingfamiljer i Jordanien mot en stabilare framtid

I Jordanien finns över två miljoner flyktingar, främst från Palestina, Syrien och Irak. En fjärdedel av dessa lever i läger under extremt knappa förhållanden. Tillgången till el och vatten är liten eller saknas, och därmed ökar risken för sjukdomar.

Arbetslösheten i landet är runt 15 procent, och många familjer kan inte försörja sig.

Ditt bidrag kan göra skillnad. Donera nu och läs mer om våra insatser nedan.

Här är några siffror från Jordanien.

  • Över 655 000 syriska flyktingar är registrerade i Jordanien (UNHCR, 2017)
  • 90 procent av flyktingarna befinner sig på eller under fattigdomsgränsen (Världsbanken / UNHCR, 2015)
  • Jordanien är hem för mer än 2 miljoner palestinska flyktingar (UNRWA, 2016)

Islamic Relief i Jordanien

Islamic Relief stöttar ett tusental flyktingar i Jordanien, bland annat syriska familjer. Vi ger psykosocialt stödför kvinnor och barn i Mafraq och ger skolgång till flyktingbarn på landsbygden genom vår utbildningsbuss.

Vi har även ett fadderprogram i Jordanien, och delar ut matpaket under ramadan och qurbani.

Ett center som drivs av Islamic Relief för att ge psykosocialt stöd till barn och kvinnor som kommit som flyktingar.

Islamic Reliefs skolbuss säkrar barns utbildning

Jordanien är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar sedan kriget i Syrien bröt ut år 2011 – andelen flyktingar i relation till totala befolkningsmängden är världens näst högsta. Detta har medfört utmaningar för infrastruktur, utbildningssystem, elförsörjning och hälsa. 80 procent av de syriska flyktingarna lever under fattigdomsgränsen.

Islamic Relief Sverige driver under 2019 och 2020 en Sida-finansierad insats för att tillgodose flyktingarnas grundläggande behov inom hälsa och sjukvård och utbildning. För att stärka människors medvetenhet hålls utbildningar inom bland annat första hjälpen och hygien, samtidigt som människor som behöver sjukhusvård slussas vidare genom ett samarbete mellan Islamic Relief och olika sjukhus.

Hiba är ett av de barn som går i skolan på Islamic Reliefs utbildningsbuss

För att säkra barns tillgång till skolgång får 500 barn skolmaterial, och lärare rekryteras för att lära ut matte, engelska och arabiska, bland annat på Islamic Reliefs utbildningsbuss. 1 000 kvinnor och barn får också psykosocialt stöd för att bearbeta sina upplevelser av livet på flykt.

Åttaåriga Howria flydde undan kriget i Syrien tillsammans med sin mamma, två bröder och mormor. Hennes pappa dog redan innan kriget och familjen levde under mycket knappa förhållanden. När de anlände till Jordanien bodde de först i Al Zatari-lägret men flyttade sedan till Amman.

– Mina barn blev sjuka på grund av förhållandena i lägret. Pojkarna mår bättre men tyvärr får Howria fortfarande ofta halsfluss. Hon är alltid trött och orkar inte gå till skolan som ligger långt bort, säger Howrias mamma Waed.

Nu har Islamic Relief bekostat en operation där Howrias halsmandlar opererades bort. Det har gjort att Howria återfått hoppet om att kunna återvända till skolan som sina syskon.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.