Tjetjenien

Två krig har härjat Tjetjenien sedan 1990-talet, vilket förstört ekonomi, arbetsmarknad och infrastruktur, lämnat efter sig en fattigare befolkning och drivit 150 000 människor på flykt eller utan hem.

Arbetslösheten i Tjetjenien är hög, enligt vissa uppskattningar uppemot 85 procent. Många familjer saknar fasta bostäder och bor i tillfälliga boendecentra. Det råder brist på livsmedel, medicin, vatten och sanitet.

Islamic Relief i Tjetjenien

Islamic Relief började arbeta i Tjetjenien i samband med konflikten år 1995. Vi tillhandahöll mat, rent vatten, tak över huvudet och vård till flyktingar. Vi stöttar föräldralösa barn genom vårt fadderprogram och arbetar med FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme, för att leverera varma måltider för barn i skolan, för att bidra till deras näringsintag och säkerställa att de kan tillgodogöra sig sin utbildning.

Vi fokuserar också på långsiktig utveckling, såsom återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur samt försörjningsprogram. I ett land med så hög arbetslöshet behöver många familjer en chans att starta ett eget litet företag eller fortbilda sig för att hitta ett jobb. På så vis kan de så småningom försörja sina familjer.

I ett projekt anordnade Islamic Relief utbildning för människor med hörselnedsättning. 310 vuxna och 220 barn deltog i lektioner där de fick lära sig bland annat teckenspråk, tjetjenska, arabiska och ryska.

Boskap för försörjning

Krigen i Tjetjenien har gjort många kvinnor till änkor som kämpar för att försörja sina barn. Möjligheterna till anställning är små, men Islamic Relief har stöttat kvinnor genom att ge dem exempelvis varsin ko. Varje familj får en dräktig kviga. Denna ger dem mjölk och mejeriprodukter både att äta själva och att sälja vidare för att få en inkomst. När kalven föds ges den vidare till en annan familj som på så vis också får en chans till eget uppehälle.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.