Afghanistan

Levnadsstandarden i Afghanistan hör till de lägsta i världen. Konflikt och naturkatastrofer skapar stora utmaningar för befolkningen, som till stor del är beroende av jordbruk. Islamic Relief arbetar för att skapa stabila inkomstkällor för befolkningen och för att stärka kvinnors ställning.

I fyra decennier har krig och konflikter avlöst varandra i Afghanistan och de senaste två åren har konflikten eskalerat. 39 procent av befolkningen lever i fattigdom och 3,5 miljoner barn beräknas inte gå i skolan. Med konflikt ökar risken för tvångsäktenskap och barnarbete. Under 2018 var över tre miljoner människor i behov av humanitär hjälp.

Under år 2021 har konflikten i Afghanistan eskalerat samtidigt som den värsta torkan på åratal härjar i landet. 10 miljoner människor befinner sig på nivå tre eller fyra på den internationella femgradiga IPC-skala, vilket innebär att de hotas av akut hungersnöd.  Islamic Relief är på plats med insatser för att säkra de mest sårbara människornas tillgång till mat, vatten, hygien, tak över huvudet samt skydd.

Nu startar vi en global insamlingskampanj för att stötta Afghanistans civilbefolkning som nu står inför mycket svåra prövningar.  Läs mer om utvecklingen och Islamic Reliefs insatser sommaren 2021 här. 

  • Ditt bidrag gör skillnad. Donera nu och läs mer nedan om Islamic Reliefs insatser i Afghanistan.

Islamic Relief i Afghanistan

Islamic Relief började arbeta i Afghanistan år 1992 och vi inrättade vårt första permanenta kontor år 2001 som svar på kriget. Vi har arbetat med matförsörjning, vatten och sanitet, utbildning och fadderprogram, som du kan läsa mer om här. Vi arbetar också med att säkerställa stabila inkomstkällor, exempelvis har vi stöttat kvinnor att starta egna företag.

I Afghanistan är vintrarna kalla och hårda. Då bistår Islamic Relief människor i flyktingläger med exempelvis mat och hushållsredskap.

Afghanska kvinnor lär sig läsa genom Islamic Relief Sveriges stöd

I provinserna Balkh och Bamyan är läskunnigheten bland kvinnor på vissa håll är så låg som 33 procent. Men när kvinnor lär sig läsa ökar också deras ekonomiska möjligheter, deras självständighet – och chansen att de skickar sina egna barn till skolan.

Under år 2018 och 2019 har Islamic Relief, med finansiering från Forum Syd, drivit en satsning på läskunnighet bland kvinnor. Totalt 615 kvinnor har tagit examen efter nio månaders utbildning, och under 2019 skrevs ytterligare 715 kvinnor in på kursen. Målsättningen är att öka den ekonomiska och sociala statusen hos marginaliserade hushåll genom att förbättra läs- och skrivkunnigheten och andra färdigheter.

Utöver kurser i att läsa och skriva utrustas också kvinnorna med andra viktiga kunskaper såsom grönsaksodling, boskapsskötsel och hygien.

Många av kvinnorna som påbörjat studier rapporterar nu att de kan läsa information sjukhus och vårdcentraler, liksom skyltar på lokala marknader. De kan också läsa inbjudningar till sociala tillställningar och slipper fråga anhöriga om detaljer. De har också lättare för att använda mobiltelefoner.

För att säkra långsiktigheten och effekten av satsningen tränas också religiösa ledare i kvinnors och barns rättigheter ur ett islamiskt perspektiv, bland annat vikten av utbildning.

Under året har kvinnor som bor i mycket svårtillgängliga områden nåtts av insatsen, och har på så vis tagit viktiga steg mot större självständighet.

Zahras självförtroende stärktes när hon lärde sig läsa

Zahra, 40 år, bor i Balkh-provinsen i norra Afghanistan och har på grund av fyra decenniers krig, kulturella barriärer och fattigdom inte fått någon utbildning.

“Jag ville gå i skolan men fick inte eftersom jag gifte mig i en ung ålder”, säger Zahra (bilden till vänster nedan).

Men nu är Zahra en av de kvinnor som ingår i den läskunnighetssatsning som Islamic Relief och Forum Civ under 2018 och 2019 driver.

För Zahras del har satsningen redan gjort skillnad.

“Efter 40 dagar på kursen gick jag till marknaden och såg en skylt med hygienupplysning. Jag kunde lätt läsa och förstå vad det stod. Det uppmuntrade mig och gjorde mig säker på att jag kan fortsätta min utbildning”.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.