Afghanistan: Akut humanitär kris hotar miljontals civila

Afghanistan står mitt i en eskalerande humanitär kris, orsakad av tilltagande konflikt, våldsamheter och svår torka. Islamic Relief ser med oro på händelseutvecklingen där 10 miljoner människor hotas av akut hunger och 4,9 miljoner människor befinner sig på flykt inom landet.

Islamic Relief är på plats med insatser för att säkra de mest sårbara människornas tillgång till mat, vatten, hygien, tak över huvudet samt skydd. Nu startar vi en global insamlingskampanj för att stötta Afghanistans civilbefolkning som nu står inför mycket svåra prövningar. 

Utvecklingen i Afghanistan är mycket oroväckande. Landet har i fyra decennier härjats av konflikt, en konflikt som de senaste veckorna har eskalerat och drivit tiotusentals människor på flykt. Många av internflyktingarna sover under bar himmel och saknar tillgång till de mest grundläggande behov och skydd. 

Ovanpå detta råder den värsta torkan på flera år och 10 miljoner människor befinner sig på nivå tre eller fyra på den internationella femgradiga IPC-skala, vilket innebär att de hotas av akut hungersnöd. 

– Vi är väldigt bekymrade över utvecklingen i Afghanistan. Hungern har brett ut sig markant och den påverkar de mest sårbara grupperna, däribland kvinnor och barn. Internflyktingarna lever under svåra förhållanden. Vi är också oroliga över att hungersituationen kan utvecklas till svält. Vi uppmanar alla sidor till återhållsamhet och omedelbar vapenvila, säger Mohammad Golam Sorwar. programchef för Islamic Relief Afghanistan.

Familj i Nangarhar, Afghanistan

En familj i Nangarhar-provinsen i Afghanistan där Islamic Relief genomfört ett projekt för bättre tillgång till vatten, hygien och skydd.

Nu är det oerhört viktigt att humanitära aktörers tillträde säkras och respekteras, samt att insatserna för att bistå civila skalas upp.

Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan år 1999. Vi levererar humanitär hjälp till de mest sårbara, bland annat till människor på flykt undan torka och konflikt. Vi kommer nu i ett första skede att fokusera våra insatser till huvudstaden Kabul, samt provinserna Balkh och Nangarhar, dit många människor har flytt. Islamic Relief kommer att säkra människors tillgång till mat, vatten, tak över huvudet samt dela ut hygienkit till människor på flykt. 

Under 2020 levererade Islamic Relief humanitär hjälp till knappt 168 000 människor, och 308 000 människor nåddes av våra insatser för att dämpa smittspridningen och konsekvenserna av coronapandemin.

Läs mer om vårt arbete i Afghanistan här. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.