Tchad

Trots ett överflöd av naturresurser är Tchad fortfarande ett av de fattigaste länderna i världen med utbredd hunger och begränsad tillgång till säkert vatten. 50 års konflikt och pågående klimatrelaterade katastrofer ger stora effekter på jordbruket. Islamic Relief arbetar med att hjälpa göra samhällen mer motståndskraftiga mot katastrofer, och skapar stabila inkomstkällor för familjer.

Nästan 40 procent av befolkningen i Tchad lever på mindre än 1,90 dollar per dag. Torka till följd av klimatförändringar skapar återkommande allvarlig livsmedelsbrist. Flyktingströmmar från omgivande länder sätter ytterligare press på resurserna.

Mödradödligheten är hög och 12 procent av barnen under fem år lider av hämmad tillväxt. En tredjedel av barnen slutför inte grundskolan.

Här är några siffror från Tchad:

  • Nästan 80 procent av befolkningen över 15 år kan inte läsa och skriva (UNESCO, 2016)
  • 50 procent av ekonomin är beroende av jordbruket (Världsbanken, 2016)
  • Livslängden är ungefär 52 år (Världsbanken, 2016)
  • Nästan 90 procent av befolkningen har inte tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar (WHO / UNICEF, 2015)

Islamic Relief i Tchad

Islamic Relief började arbeta i Tchad år 2006 när konflikten i Darfur tvingade tusentals att fly till landet från Sudan. Vi tillhandahöll akut hjälp för att stödja flyktingarna från Sudan, och år 2007 inrättade vi ett kontor för att fortsätta utvecklingsarbetet.

Förutom hjälp i akuta situationer stöttar vi jordbrukare genom att främja hållbara och miljövänliga jordbrukstekniker, samtidigt som vi ökar tillgången till säkra vattenkällor. Detta skyddar familjer från torka och ger dem en stabil källa till livsmedel.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.