Irak

Situationen på plats i Irak är svår. Infrastrukturen är hårt prövad, vatten- och sanitetssystem är skadade och sjukhus som kämpar för att hålla igång verksamheten. 11 miljoner irakier är i behov av humanitärt bistånd.

Här är några fakta från Irak

  • 3 miljoner människor i Irak har flytt sina hemtrakter (FN OCHA, 2017)
  • Varannan irakier är 18 år eller yngre (UNDP, 2018)
  • Ett av fem hushåll har inte tillgång till säkert dricksvatten (UNDP, 2017)

Islamic Relief i Irak

Islamic Relief arbetar tillsammans med FN-organen Unicef och World Food Programme för att hjälpa människor i exempelvis Anbar, Bagdad, Dohok, Karkuk, Ninewa, Saleheddin och runt Erbil. Vi stöttar internflyktingar, levererar mat och hushållsredskap, restaurerar skolor och levererar läkemedel och utrustning till sjukhus.

Vi har också fadderprogram i Irak där föräldralösa barn eller barn som förlorat en av sina föräldrar ges möjlighet till en värdigare barndom.

Stärkt motståndskraft i ett Irak under återuppbyggnad

Ett par år efter att den Islamiska Staten besegrades i Irak år 2017 har den humanitära krisen gått in i en ny fas. Antalet människor i behov av humanitär hjälp minskar, men fortfarande uppskattas 6,5 miljoner människor behöva någon form av stöd. I Ninewaprovinsen är behoven allra störst. Där finns bland annat 1,5 miljoner återvändande flyktingar och 600 000 internflyktingar som behöver stöd. De behöver framförallt en inkomst för att kunna försörja sina familjer. Arbetslösheten är hög och förstörelsen av huvudorten Mosul omfattande. 885 000 personer i Ninewaprovinsen uppskattas sakna tillgång till ordentliga hygieninrättningar.

Under 2019 påbörjade Islamic Relief en Sida-finansierad insats för att stärka människors inkomstkällor. 500 personer identifierar själva vad de vill arbeta med. Till sysselsättningarna hör fåruppfödning, hantverk och jordbruk. Islamic Relief stöttar med material och kunskap.

För att förbättra befolkningens tillgång till livsviktigt vatten och hygien restaureras också två vattenstationer som kommer att bistå 16 200 personer med rent vatten. Samtidigt avlönas 800 personer för att städa sina lokalområden från sopor och avfall. 300 hygienkit delas ut.

Insatsens mål är att minska sårbarheten hos internflyktingar och återvändare. Detta sker genom att ge människor en bättre ekonomisk situation, ett renare lokalsamhälle och förbättrad tillgång till hygien. Samtliga är dessa viktiga steg mot en hållbar återuppbyggnad av Irak och för att stärka befolkningens motståndskraft i samband med kriser.

Utbildning ger irakiska barn hopp om en framtid 

Uppskattningsvis två miljoner irakiska barn saknar möjlighet att gå i skolan. När barnen berövas på utbildning och framtidsutsikter drabbar det både barnen och deras samhällen hårt på kort och lång sikt. Men under 2017- 2018 förändrades utsikterna för för 7 400 barn

genom en Sida-finansierad insats som Islamic Relief drev. I städerna Falluja och Ramadi restaurerades tolv skolor, 39 lärare utbildades i att ge psykosocialt stöd och 4 000 barn fick skolväskor. Och arbetet gav resultat: under läsåret 2015-2016 gick 55 procent av barnen i området i skolan, men i de tolv skolorna vi fokuserade på under 2017-2018 var närvaron 98 procent! Med medel från Musikhjälpens insamling år 2016 kunde Islamic Relief renovera fyra skolor i Mosul, utrusta 632 barn med skoluniformer, väskor och skor samt fortbilda 49 lärare. Genom denna satsning fick 5 300 barn sin utbildning säkrad – en oerhört viktig investering för framtiden.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.