Libanon

I Libanon, ett litet land vid Medelhavskusten, bor runt sex miljoner människor. Ett ökande antal är flyktingar och asylsökande, och tre miljoner människor i Libanon är i behov av humanitärt bistånd. Islamic Relief stöttar människor med exempelvis utbildningsinsatser.

Runt tre miljoner människor i Libanon behöver humanitärt bistånd för att klara dagen – vilket är hälften av befolkningen i landet. Hit hör 1,5 miljoner libaneser, en miljon syriska flyktingar och 450 000 palestinier.

Här är några fakta om utmaningarna i Libanon:

  • 13 procent av saknar arbete (UNDP, 2017)
  • Omkring 55 procent av befolkningen behöver humanitärt bistånd (FN OCHA, 2016)
  • 5 miljoner syriska flyktingar bor i landet (FN OCHA, 2016)
  • Omkring 450 000 palestinska flyktingar bor i landfet (UNRWA, 2018)

Islamic Relief i Libanon

En miljon syriska flyktingar finns i Libanon. Islamic Relief arbetar med psykosocialt stöd till barn som bor i flyktingläger, och driver ett fadderprogram för barn som förlorat en eller båda föräldrar. Vi erbjuder också mat, utbildning och sjukvård.

Islamic Relief började arbeta i Libanon i samband med kriget år 2006 som skapade en humanitär kris. Genom åren har vi fokuserat på mat, vatten, hygienpaket, reparationer av sjukhus och vattenanläggningar.

Islamic Relief Sveriges insatser i Libanon

Under nästan åtta års krig har 5,6 miljoner människor flytt Syrien, varav en miljon till just Libanon. Mer än hälften uppskattas vara barn. Samtidigt finns här en stor grupp palestinska flyktingar som lever i överfulla flyktingläger och social isolering. Majoriteten av flyktingbarnen får sin skolgång avbruten, lever under knappa förhållanden, bär ofta på trauman och har en oviss framtid.

Majoriteten av flyktingarna lever i tältläger. För många av dessa flyktingar inleddes år 2019 på ett fruktansvärt sätt med att stormen Norma drog in och orsakade stora materiella skador, bland annat i flyktinglägren. I en Sida-finansierad akutinsats bistod Islamic Relief syriska och palestinska flyktingar, liksom marginaliserade människor som är bofasta i Libanon, med förnödenheter för att klara sig. Totalt 2 300 familjer – 11 500 individer – fick matpaket, madrasser, hygienutrustning och bränsle

Med pengar från Världens Barn-insamlingen rustar Islamic Relief Libanon upp fyra utbildningscenter för palestinska och syriska flyktingbarn. Vi utrustar 700 barn med skolväskor, pennor och böcker. Genom aktiviteter som konst, sport, drama och musik får de psykosocialt stöd och hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser. Genom dessa insatser vill vi ge flyktingbarn som fått sin vardag raserad en känsla av normalitet, skapa trygga lärandemiljöer och möjliggöra att de får ta del av grundläggande utbildning.

Med medel från Världens Barn stöttar Islamic Relief Sverige fyra utbildningscenter i Libanon. Här får syriska och palestinska flyktingbarn grundläggande utbildning och stöd att bearbeta svåra upplevelser. Se mer i filmen nedan!

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.