Tunisien

Tunisiens utveckling har varit förhållandevis positiv. Men klyftorna mellan stad och landsbygd är stora, arbetslösheten bland unga utbredd, och fortfarande dominerar traditionella könsroller på flera håll.

Tunisien är ett land där den ekonomiska utvecklingen varit förhållandevis positiv och fattigdomen har minskat under de senaste decennierna. Kvinnors läskunnighet och hälsa är bättre än i omgivande länder. Men klyftorna mellan stad och landsbygd är fortfarande stora, och fortfarande dominerar traditionella könsroller, inte minst i de sydöstra delarna av landet.

Arbetslösheten är hög och inte minst unga kämpar för att få ett arbete och en inkomstkälla.

Här är några av de utmaningar som landet står inför:

  • Över en tredjedel av 25-åringarna är arbetslösa (ILO, 2017)
  • Mer än en fjärdedel av de 15-åriga kvinnorna kan inte läsa eller skriva (UNESCO, 2014)
  • 15 procent av befolkningen är arbetslös (ILO, 2017)

Islamic Relief i Tunisien

Islamic Relief genomför en rad insatser för att motarbeta matbrist och stärka familjer med låga inkomster eller utan arbete. Vi har genomfört försörjningsprojekt för jordbrukare och bistått med material och verktyg för att reparera växthus. Vårt fadderprogram ger barn möjlighet till en tryggare uppväxt och en utbildning, för att på så vis skapa en ljusare framtid.

Vi har också delat ut filtar och mat, och under Ramadan och Eid al-Adha delar vi ut matpaket.

Islamic Relief stöttar också en rad utbildnings-, försörjnings-, hälso- och sanitetsprojekt till utsatta migranter från Libyen och lokala barn.

Islamic Relief Sveriges insatser i Tunisien

Tataouine i sydöstra Tunisien är en av de mest marginaliserade, konservativa och mansstyrda regionerna i landet och kvinnornas roll är begränsad till hushållet. För att stärka kvinnor i regionen ekonomiskt och socialt organiserar Islamic Relief med medel från Forum Civ sex kvinnokooperativ i Tataouine. De har namn som ”Prosperity” och ”Hope for the future”.

Genom ullbearbetning, hantverk, getuppfödning och livsmedelsproduktion skapar de egna inkomstkällor vilket främjar deras självständighet. Genom projektet verkar Islamic Relief för att uppnå flera av FN:s globala mål, exempelvis mål nummer 1 om utrotad fattigdom och mål nummer 5 om jämställdhet.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.