Indien

Indien är världens största demokrati, har en stark ekonomisk tillväxt och är ett land som präglas av mångfald, där den dryga miljarden invånare pratar 22 officiella språk. Men landet har också enorma klyftor och svåra utmaningar när det kommer till att tillgodose minoriteters rättigheter

I Indien bor miljontals i slummen eller på gatorna i städerna. På landsbygden hämmas utvecklingen av brist på infrastruktur och utbildning. En tredjedel av den vuxna befolkningen kan inte läsa och skriva.

I ett land där en femtedel av befolkningen är beroende av jordbruk för sitt uppehälle, är risken för översvämningar och klimatrelaterade katastrofer ett allvarligt hot. Nästan hälften av barnen är underviktiga. Våld mot kvinnor och flickor är utbrett. Bristen på egenmakt hos kvinnor riskerar att låsa fast dem i våldsamma relationer och livslång fattigdom.

Så här ser livet ut för Indiens befolkning:

  • Mer än var tionde barn i Indien arbetar (UNICEF, 2013)
  • Tre av fem saknar tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar (WHO / UNICEF, 2015)
  • 25 procent av alla världens undernärda människor bor i Indien (FN: s livsmedelsprogram, 2017)

Islamic Relief i Indien

Islamic Relief har arbetat med lokala organisationer i Indien sedan 1994 och har bistått vid flera akuta kriser såsom cykloner, jordbävningar, tsunamier och översvämningar.

Vi fokuserar även på att bygga långsiktiga vägar ut ur fattigdom och att ge människor verktyg att ta makten över sina liv. Vi stöttar yrkesutbildningsprogram för kvinnor och barn, och erbjuder sjukvårdsinsatser. Vi stöttar 1 000 barn i vårt fadderprogram och delar ut mat under Ramadan och Eid al-Adha.

Islamic Relief Sveriges insatser i Indien

Både daliter, ursprungsbefolkningar och muslimer utsätts för omfattande diskriminering i Indien. Fattigdomen är utbredd, grupperna nekas tillgång till utbildning, arbetsmarknad och rättssystem. De är överrepresenterade bland landets tiggare. Mödradödligheten är hög och undernäringen utbredd. Mellan 42 och 55 procent av barnen under fem år i dessa grupper är undernärda.

I en ForumCiv-finansierad satsning som Islamic Relief inledde under år 2018 verkar Islamic Relief för att stärka civilsamhällesrösterna bland dessa grupper i delstaterna Bihar, Jharkhand och Västbengalen. Vi arbetar bland annat med att stärka kvinnliga och unga ledare inom grupperna.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.