Sri Lanka

Efter 30 års inbördeskrig som krävt 60 000 liv och förstört infrastruktur i stora delar av norra och östra Sri Lanka, har landet fokuserat på ekonomisk utveckling och politisk stabilitet. Men klyftorna är stora, och naturkatastrofer hotar samhällen över hela landet. Islamic Relief arbetar med akuta nödhjälpsinsatser, att stärka människors inkomstkällor och öka deras förmåga att återhämta sig efter katastrofer.

Den 26 december 2004 drabbades Sri Lanka av en av århundradets värsta naturkatastrofer. En jordbävning i Indiska oceanen skapade en tsunami som dödade tiotusentals människor och ödelade hus, lokal infrastruktur och ekosystem. Många av de överlevande förlorade sina försörjningsmöjligheter.

Sri Lanka är fortfarande mycket utsatt och sårbart för tsunamier, torka och översvämningar. 1,2 miljoner människor lider av effekterna av torka och cirka en tredjedel av befolkningen – ungefär 7 miljoner människor – har inte råd med en tillräckligt näringsrik kost.

Här är några fakta från Sri Lanka:

  • 7 procent av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen (Asian Development Bank, 2012)
  • En av fem unga är arbetslösa. Bland unga kvinnor är siffran en av fyra. (ILO, 2017)
  • 22 procent av befolkningen är undernärda (World Food Program, 2017)

Islamic Relief i Sri Lanka

Islamic Relief inledde sin verksamhet i Sri Lanka som svar på tsunamin år 2004. Vårt fokus låg på Ampara, ett av Sri Lankas värst drabbade distrikt. Vi försåg människor som drabbats av katastrofen med mat, tak över huvudet, toaletter och brunnar för att bibehålla mänsklig värdighet i denna svåra situation.

Sedan dess har vi fortsatt med nödhjälp i samband med akuta situationer, exempelvis översvämningar under 2017.

Men vi fokuserar också på att bidra till att människor återhämtar sig på lång sikt. Vi har byggt permanenta hem i Kalmunai Tamil och hjälpt människor att återfå stabila inkomstkällor. Vi driver också ett fadderskapsprogram för att föräldralösa barn eller barn som förlorat en av sina föräldrar ska kunna bygga en ljusare framtid för sig själva och sina familjer.

Under Ramadan och Eid al Adha delar vi ut matpaket till utsatta familjer.

På påskdagen 2019 drabbades Sri Lanka av en rad terrorattentat riktade mot kyrkor och hotell. Över 300 personer miste livet och lokala sjukhus blev överbelastade. Islamic Relief har bland annat bistått med sjukvårdsmaterial.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.