Sydsudan

Sydsudan är ett av Afrikas mest varierade länder med vidsträckta savanner, träsk, regnskog och 60 olika etniska grupper. Men landet, som är världens nyaste, har haft en tuff start. Konflikter och torka tär på befolkningen och nästan sex miljoner människor beräknas vara i behov av akut behov av mat

I Sydsudan pågår en av världens mest komplexa och utdragna konflikter. Uppemot två miljoner människor uppskattas vara internflyktingar. 6,9 miljoner människor är i akut behov av humanitär hjälp, av dessa har 1,9 miljoner personer akut brist på mat. Dessvärre har också andelen barn som lider av undernäring i landet ökat det senaste året.

Några siffror från Sydsudan:

  • Nästan 4 miljoner människor har flytt sina hem (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • 33 procent av barnen mellan 6 och 15 år är kroniskt undernärda (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • 9 av 10 hushåll är beroende av fiske, skogsbruk, boskap och odling (FN: s livsmedelsprogram, 2017)
  • Medellivslängden är 56 år (Världsbanken, 2015)

Ditt bidrag gör skillnad. Donera nu och läs mer om Islamic Reliefs insatser i Sydsudan nedan.

Islamic Relief i Sydsudan 

Sudan var det land där Islamic Relief startade sin nu globala verksamhet, som svar på hungersnöden år 1984, när Sydsudan fortfarande var en del av Sudan. Sedan dess har vi utvecklat våra insatser och har nu två kontor i Sydsudan: I Juba och i Warrap. Vi tillhandahåller mat, utbildning, försörjning, vatten, sanitet och hygieninsatser över hela landet. Vi rustar också upp skolor och förser lantbrukare med viktig utrustning och yrkesutbildning.

Islamic Relief fokuserade i en insats finansierad av Sida och Unicef på att säkra tillgången till vård för barn, för att motverka undernäring.

Bättre hälsa och mat för dagen i Sydsudan genom Islamic Relief Sverige

I Wau, Yei och Lainya i Sydsudan har hälsokliniker stängts ner på grund av brist på personal. Människor har tvingats gå till fots en hel dag för att nå den närmaste kliniken. Malaria, kolera och undernäring är utbrett. Infrastrukturen för att tillgodose människors behov av rent vatten och sanitet är hårt ansträngd på grund av de många internflyktingarna.

Under 2018 och 2019 har Islamic Relief genomfört en Sida-finansierad insats för att förbättra tillgången till hälsa, behandling mot undernäring, rent vatten och hygien för över 50 000 människor. Extra fokus ligger på kvinnor och barn som är de mest sårbara i krissituationer. Här är några exempel på insatser:

  • 4 000 barn och 1 000 gravida och ammande kvinnor undersöktes för att se om de löpte risk för undernäring.
  • Av dessa fick över 900 personer livsviktig behandling.
  • Två hälsokliniker försågs med medicinsk utrustning.
  • Knappt 50 hälsoarbetare utbildades i frågor om undernäring och hur detta kan förebyggas och behandlas.
  • Elva brunnar restaurerades för att säkra människors tillgång till rent vatten, vilket är en avgörande hälsofråga. Samtidigt delades hygienkit ut till befolkningen.
  • Islamic Relief byggde toaletter i anslutning till två skolor där över 1 000 barn går.

För att hjälpa de mest sårbara människorna bland flyktingar och bofasta i provinsen Yei, där matproduktionen drabbats hårt av konflikten, så delade Islamic Relief ut matpaket till 3 000 hushåll, över 16 000 personer.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.