Albanien

Albanien är ett av Europas fattigaste länder. Det har skett en stor ekonomisk utveckling, men Albanien står fortfarande inför hög arbetslöshet och fattigdom. Islamic Relief stöttar föräldralösa barn, bistår med yrkesutbildning och livsmedelsstöd för att hjälpa familjer.

Albanien har upplevt stabil ekonomisk tillväxt de senaste åren men fortfarande lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Omkring en halv miljon människor i Albanien lever under den nationella fattigdomsgränsen och har därmed en inkomst på bara 1 euro per dag.

Tillgången till rent vatten, sanitet, hälsa och utbildning brister på många håll, framförallt på landsbygden och i bergen. När katastrofer som översvämningar slår till är samhällena därför otroligt sårbara. I mars 2018 drabbades regionen Shkoder av översvämningar. 250 familjer tvingades lämna sina hem och förlorade därmed sin boskap.

Här är några siffror från Albanien:

  • 23 procent av ekonomin är beroende av jordbruket (Världsbanken, 2016)
  • Omkring 1 av 5 barn lider av hämmad tillväxt (UNICEF, 2011)
  • 15 procent av befolkningen är arbetslös (ILO, 2017)
  • Över 40 procent av befolkningen bor på landsbygden (FN: s statistikavdelning, 2017)

Islamic Relief i Albanien

Islamic Relief började arbeta i Albanien 1991 efter den kommunistiska regeringens sammanbrott, då vi inledde med att leverera mat och kläder till familjer i Vlora. År 1992 öppnade vi ett kontor i Tirana, och sedan ytterligare ett i Shkoder. Vi har startat skolor, och har erbjudit yrkesutbildningar för att ge människor ökad tillgång till anställning.

Islamic Relief har varit snabbt på plats i samband med katastrofer i form av översvämningar, och har också bistått med att bygga upp vägar och vattensystem i landsbygdsområden. Tillsammans med lokalsamhällen kämpar vi för att stärka deras förmåga att stå emot katastrofer och tjäna sitt uppehälle på egen hand.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.