Malawi

Malawi är ett stort land där majoriteten av befolkningen är beroende av jordbruk. Klimatförändringar och hiv- och aids-epidemin har haft förödande effekter på människor och samhällen. Översvämningar och torka ökar risken för hungersnöd för miljontals människor.

Över 70 procent av befolkningen i Malawi lever på mindre än 1,09 dollar per dag. 80 procent ekonomin är beroende av produkter från småbönder, men det ökade hotet från klimatförändringarnas konsekvenser i form av torka och översvämningar leder till inflation och ökade matpriser. Försörjningsmöjligheterna för många familjer är alltmer sårbara.

Här är några fakta från Malawi

  • Malawi har den nionde högsta graden av hiv-infektioner i världen (FN: s livsmedelsprogram, 2018)
  • Ungefär 57 procent av befolkningen kan inte läsa eller skriva (UNESCO, 2015)
  • 37 procent av barn under fem års ålder har en hämmad tillväxt (FN: s livsmedelsprogram, 2017)

Islamic Relief i Malawi

Islamic Relief Malawi grundades 2006, efter en officiell förfrågan från presidenten om internationellt humanitärt stöd. Vi delar ut mat och förbättrar vatten- och sanitetsanläggningar. Vi arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att förbättra försörjningsmöjligheterna genom kompetensutveckling och jordbruksinsatser. Vi bygger dammar för fiskuppfödning och har genomfört projekt för att förse befolkningar med rent dricksvatten. Vi renoverar och förbättrar skolor för att säkra utbildningen för Malawis yngre generation. Under ramadan delar vi ut matpaket i samhällen som drabbats hårt av torka.

I mars 2019 slog den oerhört kraftfulla cyklonen Idai till mot Afrikas östkust, och drabbade Mozambique, Zimbabwe, Madagaskar och Malawi. Cyklonen 2,6 miljoner människor drabbades av cyklonen, som uppges vara det värsta som drabbat Afrika. Hundratals människor dog.

Hundratusentals människor i Malawi påverkades. Många familjer i Chikwawa i södra Malawi led redan innan cyklonen brist på mat, vatten och sanitet, vilket nu förvärrades. Islamic Relief bistod de nödställda familjerna med mat och hushållsredskap. Vi höll också informationskampanjer om hygien för att minska risken för att sjukdomar sprids.

Vi hjälper också familjer som fått sina hus förstörda i samband med katastrofer att bygga upp dem. De nya ska husen ska bli så pass stadiga att de kan stå emot framtida katastrofer.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.