Kosovo

Nästan en miljon människor flydde Kosovo under kriget 1996-1999 och skapade en av Europas värsta flyktingkriser. När de kom tillbaka fann de sina hem plundrade och nerbrända. Skolorna förstördes och landminor hade lagts ut i hela provinsen.

När Kosovokriget bröt ut år 1996 fick det förödande konsekvenser: infrastruktur och skolor förstördes, landminor spreds ut. Nästan en miljon människor flydde, och de som återvände några år senare hittade ofta sina hem i ruiner. Två decennier efter kriget växer Kosovos ekonomi stadigt. Hög fattigdom och arbetslöshet – särskilt bland Kosovo unga och kvinnor som utgör en stor del av den inofficiella arbetskraften – fortsätter dock att göra livet svårt för många familjer. Många kvinnor står som ensamma familjeförsörjare och kämpar för att få ihop ekonomin för sig och sin familj.

Här är några siffror från Kosovo:

  • Omkring 30 procent av befolkningen lever i fattigdom (UNDP, 2017)
  • 8 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom; på mindre än 1,02 euro per dag (Republiken Kosovo, 2011)
  • Nästan en tredjedel av befolkningen är arbetslös (UNDP, 2017)
  • 58 procent av ungdomarna mellan 15 och 24 år är utan arbete (UNDP, 2017)

Islamic Relief i Kosovo

Islamic Relief inledde sin verksamhet i Kosovo år 1999 med att hjälpa till att bygga upp landet och stötta familjer till att bli självförsörjande. Vi arbetar i hela landet och fokuserar på änkor, barn som förlorat sin familjeförsörjare, människor med funktionsvariation och andra marginaliserade grupper.

Islamic Relief Kosovo har delat ut hönor för att ge 50 familjer en egen inkomstkälla. De fick också utbildning av veterinärer för att på bästa sätt kunna ta hand om sina höns.

Vi stöttar föräldralösa barn genom vårt fadderprogram, och har drivit ett mikrofinansieringsprogram som erbjuder räntefria lån till ensamstående mammor. På så vis kan de starta egna företag och försörja sina barn. Vi har också byggt upp hem, skolor och infrastruktur, distribuerat läkemedel och drivit psykosociala program för människor som genomlevt trauman.

Under vintermånaderna levererar vi mat, ved, filtar och spisar till befolkningen. Under Ramadan och Eid al-Adha delar vi ut matpaket till de mest behövande.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.