Sydafrika

Sydafrika har en av de största och mest utvecklade ekonomierna i Afrika, men stora klyftor kvarstår. Hiv och Aids har slagit hårt mot landet, som har den största koncentrationen av sjukdomen i världen. 3,7 miljoner barn har förlorat en eller båda sina föräldrar och mer än hälften av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen.

Över sju miljoner människor i Sydafrika lever med hiv eller aids och med 270 000 nya infektioner om året har Sydafrika den största koncentrationen av hiv i världen. Smittspridningen har mattats av men sjukdomen är fortfarande den främsta dödsorsaken i Sydafrika.

Sjukdomen medför en rad konsekvenser i samhället, inklusive färre förvärvsarbetande, ett ökande antal föräldralösa barn och mor- och farföräldrar som övertagit omsorgen om barnen. Ju sjukare man är, desto lägre sannolikhet att man kan arbeta och tjäna sitt uppehälle för sig och sin familj.

Över hälften av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen, och många människor saknar tillgång både till basvaror och sjukvård.

Här är några fakta från Sydafrika:

  • 19 procent av de som lever med hiv eller aids bor i Sydafrika (FN: s AIDS, 2016)
  • En tredjedel av befolkningen saknar tillgång till ordentliga sanitetsanläggningar (Världsbanken, 2016)
  • Över en fjärdedel av befolkningen är arbetslös (ILO, 2017)
  • 1 av 25 barn dör innan de fyller fem år. (Världsbanken, 2016)

Islamic Relief i Sydafrika

Islamic Relief Sydafrika öppnade sitt kontor 2003 för att genomföra utbildnings- och hälsoinsatser och stötta barn som drabbats av konsekvenserna av hiv-epidemin.

Vi startade projektet Positive Living för att förebygga spridningen av hiv och aids och erbjuda vård och stöd till människor som bar på viruset. År 2016 byggdes en onkologisk avdelning på sjukhuset Nelson Mandela Children’s Hospital i Johannesburg, finansierad av Islamic Relief. Vi drivet ett fadderskapsprogram och delar ut matpaket till marginaliserade familjer under ramadan och Eid al-Adha.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.