Efter COP26: Nu fortsätter det viktiga arbetet för klimaträttvisa

Islamic Relief var på plats under FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i början av november för att driva på för att de som drabbas hårdast av klimatförändringens konsekvenser ska kompenseras och stöttas. Nu fortsätter vårt arbete för klimaträttvisa. 

För att stötta de hårdast drabbade i av klimatförändringens konsekvenser, och verka för klimaträttvisa, så krävs bättre finansiering och inkludering vad gäller anpassning och förlust och skador. Islamic Relief ser att det avseende förlust och skador inte gjorts några större framsteg under COP26, och att de rika ländernas åtaganden kring och finansiering av anpassningsåtgärder, är otillräckliga. Samtidigt har trycket från civilsamhällesorganisationer världen över ökat, och många organisationer ställer nu höga krav på beslutsfattarna att leverera en trovärdig politik för omställning och klimaträttvisa.

Under COP26 höll Islamic Relief Sverige tillsammans med Act Svenska kyrkan ett seminarium med titeln ”Faith in action: Community-led and gender inclusive adaptation for climate justice”. Seminariet finns att ta del av här på COP26 Youtubekanal.

Deltagarna i Islamic Reliefs och Act Svenska kyrkans seminarium under COP26
Waseem Ahmad, chef för Islamic Relief Worldwide, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, Patriciah Roy Akullo, klimat- och jämställdhetsexpert på DanChurchAid, Sh Hassan Rabbani, imam och ordförande i Scottish Muslim Forum, Nouhad Awwad, kampanjledare Ummah for Earth, och Shahin Ashraf, global påverkanschef på Islamic Relief Worldwide, under seminariet på FN:s klimattoppmöte COP26.

Under seminariet betonades särskilt vilken av lokalt ägarskap och inkludering, i synnerhet av kvinnor, i beslut som rör klimatanpassning. Detta lyftes inte minst av Patriciah Roy Akullo, klimat- och jämställdhetsexpert för DanChurchAid, Uganda, och av Nouhad Awwad, kampanjledare för nätverket Ummah for Earth.

I samband med COP26 samlade Islamic Relief Sverige, Sveriges Imamråd och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige i ett gemensamt uttalande för klimaträttvisa, som går att läsa här.

Vi skrev också tillsammans med Act Svenska kyrkan en debattartikel om religiösa aktörers roll för klimaträttvisa som finns att läsa här.

För Islamic Relief Sverige fortsätter nu vårt åtagande för klimaträttvisa. Vi har bland annat skrivit under “The Climate and Environment Charter for Humanitarian Organizations” och blickar nu framåt mot Stockholm 50+ för att driva arbetet för klimaträttvisa vidare. 

Kommande två COP-möten har dessvärre begränsad potential att ta de viktiga steg framåt som behövs. Däremot ser vi hoppfullt på det stora engagemang som finns hos ungdomsrörelsen och civilsamhällesorganisationer. Här finns en enorm och viktig kraft att driva förändring.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.