40 år av humanitära insatser

År 1984 grundade Dr Hany El-Banna, med andra studenter från University of Birmingham i Storbritannien, organisationen Islamic Relief. Idag firar vi 40 år av hjälpinsatser till några av världens mest utsatta människor. Islamic Relief är en unik humanitär organisation eftersom vi tillhandahåller bistånd och utvecklingsinsatser där andra inte kan. Något vi lärt oss under de senaste 40 åren är att små handlingar av godhet är en förutsättning för att skapa stora avtryck.

1985
RS449 DSC 0192

Små saker kan leda till stora avtryck

Den svåra situationen som drabbade familjer i Sudan 1984 berörde oss djupt. Hungerkrisen som rådde väckte en stark beslutsamhet att rädda liv. Mitt i allt detta elände valde 9-åriga Basem från Egypten att skänka oss det lilla han hade i fickan, 2 kr. Detta startade en kedjereaktion av medmänskliga donationer som ett år senare innebar att vi hade lyckats samla in hela 100 000 pund. Dessa visade sig komma till stor nytta vid svältkatastrofen i Afrika.

Överallt - varje dag

Vi på Islamic Relief hjälper människor världen över och finns på plats där behovet är som störst. Varje dag, året om.

På 90-talet var vi en viktig livlina i krigets Bosnien, och under konflikten i Irak 2003 var Islamic Relief en av få verksamma hjälporganisationer på plats. När tsunamin året efter drabbade tusentals människor kring Indiska oceanen var vi bland de första att skicka livräddande hjälp. Tillsammans åtog vi oss sedan att stötta och bidra till återuppbyggnaden av alla de samhällen som drabbats, vilka i många fall helt förstörts. När konflikten i Gaza återigen bröt ut 2014 var vi där. Och när Pakistan sedan drabbades av de värsta översvämningarna någonsin, var Islamic Relief självklart på plats.

Convoys of two trucks through camps. Chechnya. 4
RS21798 IMG 5629 1

Året om

Vi stöttar och finns tillgängliga för utsatta människor hela tiden, oavsett land och oavsett vad som har hänt. Förutom akuta krissituationer jobbar vi parallellt med mer långsiktiga program, med syftet att bygga självständiga samhällen och ge människor världen över bättre livsvillkor. Islamic Relief ger rätt typ av hjälp – på den plats där hjälpen behövs.

Att vara där vi är idag, att se hur vi har vuxit som organisation och som familj från en så liten början, är verkligen fantastiskt. Det är ett kvitto för alla som någon gång arbetat eller varit volontärer för Islamic Relief. – Waseem Ahmed, vd för Islamic Relief Worldwide.

En av världens största biståndsorganisationer

Idag är Islamic Relief Worldwide en av världens största bistånds- och utvecklingsorganisationer. Vårt globala huvudkontor ligger i Birmingham, Storbritannien, och idag är vi verksamma i mer än 40 länder.

Bara under 2022 avsatte vi över 2,5 miljarder kronor till katastrofbistånd, långsiktig utveckling och kampanjer för förändring, vilket hjälpte över 17,3 miljoner människor. Waseem fortsätter:

Islamic Relief har vuxit till att bli en global bistånds- och utvecklingsorganisation, och tyvärr behövs vi idag mer än någonsin. Vår egen modiga, hängivna personal är bland dem som har drabbats av konflikten i Gaza och Sudan. Från Afrikas horn till Jemen, Syrien och längre bort driver det globala hungerkriget och den klimatrelaterade krisen världens mest utsatta till gränsen för överlevnad.

1991
40ars logotyp

40 år av medmänsklighet

Islamic Relief har växt enormt de senaste 40 åren. Men vi skulle aldrig kunna utföra det vi gör, särskilt inte i samma omfattning, om det inte vore för alla våra generösa givare. Därför är vi så tacksamma för den medmänsklighet vi ser runtom oss och som vi får ta del av varje dag. I en värld som just nu tyvärr behöver oss mer än någonsin. Waseem avslutar:

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till alla som någonsin har stöttat våra ansträngningar för att få slut på fattigdom och lidande. Så när vi reflekterar över våra 40 år i mänsklighetens tjänst, gör vi det med förnyad beslutsamhet att hjälpa familjer i kris och ta itu med de grundläggande orsakerna till fattigdom och ojämlikhet, för gott.

Tack för ditt stöd!

Kom ihåg, små saker kan lämna stora avtryck. Men i väntan på de stora avtrycken, väntar någon på dig.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.