Konflikten i Jemen eskalerar och miljontals hotas av svält

Pressmeddelande 24 mars 2021

De senaste veckorna har konflikten i Jemen åter eskalerat i flera områden, och drivit tusentals redan hårt prövade människor på flykt. Islamic Relief tillsammans med 20 andra organisationer manar till vapenvila. Islamic Reliefs Jemenchef kan ge intervjuer om situationen.

I Jemen pågår sedan länge världens värsta humanitära kris, och när konflikten nu i mars 2021 går in på sitt sjunde år förvärras situationen ytterligare. Konflikten har eskalerat i flera provinser, däribland Marib, Taiz och Hodeidah. Detta i ett land där nästan fyra miljoner människor redan är på flykt, över 20 miljoner är beroende av humanitär hjälp, och där 16 miljoner människor väntas gå hungriga i år.

Islamic Relief och 20 andra organisationer manar i ett gemensamt upprop till omedelbar vapenvila, och att de stridande parterna återvänder till förhandlingsbordet.

–  Mitt hjärta blöder särskilt för de unga. De är en generation som borde vara full av optimism, men istället möter de hög ungdomsarbetslöshet och fruktansvärd fattigdom. Få lyckas hålla hoppet om en ljusare framtid levande, säger Islamic Reliefs Jemenchef Mohammed Zulqarnain Abbas i Islamic Reliefs rapport i samband med sexårsdagen av konflikten.

Mohammed Zulqarnain Abbas Islamic Relief Jemen

Islamic Relief når ut till stora delar av landet, även i svårtillgängliga områden, men eskaleringen i konflikten medför nya risker för att humanitära aktörer inte kan nå drabbade befolkningar. Samtidigt är de humanitära insatserna i landet är kraftigt underfinansierade. På FN.s givarkonferens om Jemen den 1 mars, som Sverige och Schweiz stod värd för, utlovade de medverkande länderna bara knappt hälften av de 3,85 miljarder dollar som FN beräknar behövs för att möta de humanitära behoven.

–  Islamic Relief ser det lidande som fattigdom och konflikt skapar hos människor. Det internationella samfundet måste göra mer för att hjälpa Jemens folk, säger Mohammed Zulqarnain Abbas.

Mohammed Zulqarnain Abbas kan ge intervjuer på engelska.

 

För mer information, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se,

Amira Malik Miller, medie- och påverkanschef, Islamic Relief Sverige. 070 924 3483  Amira.miller@islamic-relief.se

Om Islamic Reliefs arbete i Jemen

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto.

Islamic Relief har funnits i Jemen sedan 1998 och har 3000 medarbetare och volontärer i landet, merparten lokalt anställda som riskerar sina liv för att leverera livsviktigt bistånd till sina landsmän. Vi är FN:s livsmedelsprograms – World Food Programmes – största lokala partner och levererade under förra året regelbundet matbistånd till 2 miljoner människor.  Vi stöttar också 262 hälsoinrättningar där barn och vuxna får behandling mot undernäring och vanligt förekommande sjukdomar såsom kolera, diarré, malaria och luftvägsinfektioner. Vi arbetar även med att förse människor med rent vatten.

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.