Jemen: Världssamfundet måste öka sina bidrag för att motverka hungerkrisen

Akut hungersnöd hotar i Jemen om inte världssamfundet ökar sina bidrag till den humanitära finansieringen. Islamic Relief träffar dagligen de människor som drabbas av omvärldens oförmåga. 

”Innan kriget var det lätt att få jobb. Nu är det omöjligt. Vi har sålt vår bil, guld, mark och allt vi ägde. Sedan började jag låna pengar. Min fru och jag hade det extremt svårt. Många gånger hade vi ingen mat i köket att servera våra barn. Vi var alltid hungriga.” /Abdulhakeem, 62 år.  

”Tidigare arbetade min man i Saudiarabien, men nu är han tillbaka i Jemen utan jobb. Vi har ingen inkomst. När Yasmeen gråter ger jag henne mjölk som är utspädd med vatten. Jag kan inte amma henne. Detta gör att hon inte får den näring hon behöver. Jag förlorade henne nästan”. /Layla, mamma till 18 månader gamla Yasmeen. 

Ett barn och hennes pappa i Jemen
Leila med sin pappa i en avlägsen by i Jemen

Min dotter var smal och sjuk. Hon vägde 4,7 kilo. Hon var svag och åt inte mycket, vilket förvärrade hennes tillstånd.” /Fatima, mamma till Leila, 12 månader, som båda egentligen heter något annat.  

”Jag har mycket svårt att skaffa tillräckligt med mat till min familj. Ibland lyckas jag inte ens få ihop en måltid om dagen. Det har varit mycket svårt för mig att se mina barn lida på grund av bristen på mat.” /Pappan till 16 månader gamla Sumaia. 

Dessa hjärtekrossande vittnesmål är från dagens Jemen, där människor anstränger sig till det allra yttersta för att sätta mat på bordet och hålla sina familjer trygga, trots undermåliga förutsättningar.   

Samtliga ovan har fått hjälp från Islamic Relief. Till Sumaias hem kom exempelvis en av våra lokala hälsovårdsvolontärer. Hon gjorde en första bedömning av Sumaia på plats, konstaterade att Sumaia var undernärd och löpte risk för flera sjukdomar. Därpå hänvisade hon Sumaia  till ett sjukhus, där hon fick vård och återhämtade sig.   

Jemen hotas av svält

Jemen står mitt i en hungerkris. Sex års krig och en omfattande ekonomisk kris har medfört att 40 procent av befolkningen har förlorat sin huvudsakliga inkomst. Två tredjedelar av befolkningen, över 20 miljoner människor, är i behov av humanitär hjälp. Över fem miljoner människor riskerar akut hungersnöd och svält. Av dessa är 400 000 barn.  

Så länge de humanitära insatserna i Jemen fortsätter vara kraftigt underfinansierade, och så länge konflikten pågår och ekonomin är i botten, så är Islamic Relief och andra humanitära organisationers insatser inte tillräckliga. Föräldrar vittnar om hur deras undernärda barns tillstånd förbättras när de vår vård – men sedan försämras igen när de skrivs ut till familjer som inte har tillräckligt med mat för dagen. Denna verklighet, att tvingas gå hungriga, står ofattbara 16 miljoner människor inför under år 2021.  

Världssamfundet hade en chans att möta hungerkrisen. Den 1 mars stod Sverige och Schweiz värd för FN:s givarkonferens om Jemen. Men givarkonferensen blev tyvärr en besvikelse: De medverkande staterna utlovade bara knappt hälften, 15,6 miljarder kronor, av den finansiering som enligt FN behövs för att möta de humanitära behoven i Jemen, 35 miljarder kronor. Den svenska regeringen har ett starkt och viktigt engagemang i Jemen, men kan göra ännu mer för att öka förväntningarna på andra givarländer.  

– Det är skamligt att världen skär ner på bistånd medan barn tvingas äta gräs eftersom de inte har tillräckligt med mat. Mammor som själva är svaga av hunger bär sina barn i kilometer för att söka vård. Pappor går hungriga för att kunna ge den sista maten till sina barn. Människor gör allt de kan för att överleva men världen har övergivit dem, säger Muhammad Zulqarnain Abbas, chef för Islamic Relief Jemen.

Privata givare visar stor generositet gentemot Jemen

Där stater har svikit har privata givare från hela världen täckt upp. De senaste två åren har Islamic Relief finansierat insatser i Jemen med motsvarande 216 miljoner kronor från privata givare. Detta är mer än vad flera stater utlovade under givarkonferensen.  

Islamic Relief kan nå de mest marginaliserade och visar gång på gång prov på detta.  

  • Vi stöttar 262 hälsocenter där undernärda barn och vuxna får behandling mot undernäring och följdsjukdomar såsom luftvägsinfektioner, diarré och malaria.
  • Vi är World Food Programmes största lokala partner i Jemen, och delar varje månad ut livsviktigt matbistånd till två miljoner människor. 
  • Vi förser människor med rent vatten, och 90 procent av de vattenkällor vi har restaurerat är soldrivna.  
  • Våra lokala hälsovolontärer, varav 90 procent är kvinnor, gör hembesök i svårtillgängliga områden för att undersöka och remittera barn och vuxna i behov av sjukvård.  

 

Donera till vår akuta insamling till Jemen här. 

Rapportera oegentligheter

För att säkerställa att Islamic Relief är en trygg och säker organisation för människor som vi möter har vi en policy mot oegentligheter.