Vårt internationella arbete omfattar insatser i akuta situationer till följd av krig, konflikter och klimatkatastrofer, långsiktiga utvecklingsprojekt samt fadderprogram där barn får tillgång till utbildning och hälsoinsatser. Tack vare våra väl etablerade kontor i en lång rad länder kan vi vara snabbt på plats när katastrofer inträffar. Genom oss kan muslimer donera zakat och qurbani / adahi. Islamic Relief ser till att donationerna når fram till dem som behöver det mest.